Stadig mange resistente bakterier i importeret fjerkrækød nyhed

Bakterier i importeret fjerkrækød er væsentligt mere resistente over for antibiotika end tilsvarende bakterier i dansk produceret fjerkrækød. Bakterierne i det udenlandske kød er også mere resistente over for antibiotika, der er kritisk vigtige til behandling af mennesker. Det viser tal fra årets DANMAP-rapport for 2010.

Forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i importeret fjerkrækød er generelt højere end i dansk produceret fjerkrækød. Det gælder både colibakterier, enterokokker og kampylobakter. Hver anden prøve af importeret kyllingekød indeholder ESBL-colibakterier, hvorimod det er under hver tiende prøve for dansk kyllingekød.

ESBL-bakterier et stigende problem

ESBL-bakterier er et af de hurtigst stigende resistensproblemer verden over. Bakterierne er resistente over for de bredspektrede antibiotika cefalosporiner, der ofte bliver brugt til behandling af livstruende infektioner hos mennesker.

Importeret kalkun har højest niveau af resistens

Importeret kalkunkød indeholder det højeste niveau af resistente salmonella. 68-100% af salmonellaprøverne fra importeret kalkunkød er resistente over for fire ud af 16 testede antibiotika. 93% af alle salmonellaprøverne er multiresistente, mens 2% af salmonellaprøverne er resistente over for både cefalosporiner og fluorokinoloner.