Stigende brug af antibiotika til mennesker nyhed

Det samlede forbrug af antibiotika til mennesker er steget fra 2009 til 2010. Til gengæld er antibiotikaforbruget til dyr faldet efter en konstant stigning i 10 år. Det viser årets DANMAP-rapport for 2010.

Det samlede antibiotikaforbrug til mennesker steg med 5% fra 2009 til 2010. Stigningen er kun sket hos de praktiserende læger. Forbruget er det højeste i DANMAP-programmets 15-årige historie, og der er siden 2001 sket en stigning på 32% i det totale antibiotikaforbrug til mennesker.

Stigende brug af antibiotika hos de praktiserende læger

Det stigende forbrug i 2010 er sket hos de praktiserende læger, mens brugen af antibiotika på sygehusene stort set er det samme som i 2009.

En del af stigningen hos de praktiserende læger falder sammen med et udbrud af såkaldt ”kold lungebetændelse" (Mycoplasma pneumoniae).

- Udbruddet af såkaldt kold lungebetændelse forklarer kun delvist det øgede forbrug. På de fleste recepter står der kun "mod betændelse". Der er stort behov for, at der står på recepterne, hvilken type infektion, der gives antibiotika imod, således at vi kan overvåge, hvilke typer af infektioner der fører til et øget antibiotikaforbrug", siger overlæge Robert Skov fra Statens Serum Institut til DTU Fødevaresinstituttet

En forbedring af de såkaldte indikationskoder på recepterne, som angiver, hvilken type infektion, der gives antibiotika for, indgår som et af initiativerne i den nationale antibiotikahandlingsplan fra 2010.

Læs hele pressemeddelelsen her