Stor overdødelighed af kræft i Danmark nyhed

Danmark har fortsat den største dødelighed af stort set alle kræftformer i Norden. Hvert år dør 250 danske kvinder unødvendigt af brystkræft. Det viser en helt ny og meget grundig sammenligning af kræftoverlevelsen i de fem nordiske lande. Kræftens Bekæmpelse er overrasket over, at den store Kræftplan I ikke har forbedret Danmarks placering i Norden.

Overlevelse for kræftpatienter er trist læsning

Den nye fællesnordiske opgørelse over overlevelse for kræftpatienter er trist læsning set med danske øjne. Samtlige patienter, som har fået en kræftdiagnose mellem 1999 og 2003, er blevet fulgt frem til 2006. Og Danmark ender på en suveræn sidsteplads.

- Vi er overraskede og skuffede over, at den store indsats i Kræftplan I ikke har flytter kræftoverlevelsen i Danmark i forhold til de øvrige nordiske lande, der er behov for en meget målrettet indsats i den kommende Kræftplan III siger forebyggelseschef Hans H. Storm.

Dårligst i to ud af tre kræftformer

Hos mænd har Danmark den højeste dødelighed i 23 ud af 33 kræftformer. Hos kvinderne er Danmark nummer sidst inden for 26 ud af 35 kræftformer. Og det er desværre indenfor nogle af de store og meget alvorlige kræftformer Danmark halter bagefter.

Indenfor tarmkræft ligger den danske overlevelse efter fem år på cirka 50 procent. Finland ligger på lidt over 60 procent – altså 10 procentpoint bedre end Danmark. Indenfor brystkræft ligger Finland syv procentpoint bedre end Danmark.

- Hvis danske kvinder overlevede deres brystkræft lige så godt som finske kvinder, ville det betyde, at gennemsnitligt 250 færre kvinder ville dø af deres sygdom hvert eneste år. Og det er bare inden for den ene sygdom. Det er altså rigtigt mange liv vi mister, fordi den samlede danske kræftindsats ligge så langt bagefter de øvrige nordiske lande, siger Kræftens Bekæmpelses forebyggelseschef, overlæge Hans H. Storm, som har været hovedmand bag den fællesnordiske opgørelse.