Sundhedsminister vil have permanente lægehelikoptere nyhed

Regeringen vil nu gøre lægehelikopterne til en fast del af Danmarks beredskab. Det skal skabe tryghed i landets yderområder. Pengene er klar, men politikerne har endnu ikke besluttet, hvor lægehelikopterne skal have base.

Ordningen med lægehelikoptere udvides

Der er blevet længere og længere til akutsygehusene og den lægelige faglighed. Når fremtidens supersygehuse står klar, bliver det blot endnu værre. For at komme de lange distancer i forkøbet vil regeringen med sundhedsminister Astrid Krag i spidsen udvide ordningen med lægehelikoptere fra to til tre propelbårne sygetransporter.

- Regeringen vil sikre alle danskere den bedst mulige akutbehandling. Derfor foreslår vi, at der indføres en permanent, landsdækkende helikopterordning bestående af tre akutlægehelikoptere. Det vil løfte det akutte beredskab og sikre, at alle kan få hurtig lægehjælp, uanset hvor de bor i landet, siger Astrid Krag i en pressemeddelelse.

Lægehelikopterne eksisterer i dag på forsøgsbasis, men det vil regeringen altså også lave om på. Det sker på baggrund af erfaringerne med de to lægehelikoptere, som i dag har hjemme i Karup i Jylland og Ringsted på Sjælland.

Lægehelikopter lig med lavere dødelighed

- Særlig i landets yderområder med lange afstande vil en helikopterordning være med til at sikre hurtig indsats og kortere tid til højt specialiseret behandling på sygehusene, siger Astrid Krag.

Det er blandt andet en afkortning af tiden fra der bliver ringet 1-1-2, til en speciallæge modtager patienten, der har overbevist politikerne. I Region Midtjylland var reduktionen på 30 minutter for patienter med en stor blodprop, hjerneblødning eller et alvorligt traume. I Region Nordjylland blev tiden i gennemsnit afkortet med 46 minutter, og i Region Sjælland viser tallene blandt andet, at lægehelikopteren har fået dødeligheden blandt traumepatienter til at falde.

Læs også: Symptomer på blodprop i hjernen eller hjerneblødning


Den nye ordning med lægehelikoptere kommer til at koste cirka 125 millioner kroner om året. Pengene er allerede klar, da politikerne reserverede dem på sidste års finanslov. Det er dog endnu ikke besluttet, hvordan den nye ordning skal skrues sammen, og dermed hvor helikopterne skal placeres i fremtiden.