Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen lægges sammen nyhed

Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen fusioneres til en ny Sundhedsstyrelse som træder i kraft den 1. marts. I forbindelse med fusionen nedlægges Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, og en del af opgaverne overføres til Sundhedsstyrelsen.

Else Smith fortsætter som administrerende direktør i den nye Sundhedsstyrelse, der også får Sundhedsministeriets afdelingschef Vagn Nielsen som konstitueret direktør.

- Omstruktureringen sker med respekt for de faglige kerneydelser på sundhedsområdet og medfører at en række af de faglige fællesområder mellem Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen bliver samlet. Besparelsernes omfang gør det dog nødvendigt at foretage afskedigelser, siger Else Smith.

ViFAB lukker

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) har eksisteret som en selvejende institution under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse siden 2000.

ViFAB her i særdeleshed fremmed forskningen på det alternative område og har over de sidste 10 år informeret om alternativbehandling og forskningsresultater og har støttet mere end 70 forskningprojekter på området.

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling lukker ned 1. januar 2013.

140 stillinger forsvinder

Samlet set skal ministerområdet for sundhed og forebyggelse finde besparelser på cirka 108 mio. kroner i 2013, stigende til 125 mio. kroner i 2015.

Besparelserne vil medføre, at op mod 120 fuldtidsstillinger nu skal nedlægges, og at yderligere 20 stillinger vil blive nedlagt ved naturlig afgang.