Svampe med hallucinerende effekt afhjælper depression i test forsøg nyhed

Kontrollerede psykedeliske trips kan kurere ellers uhelbredelig depression

De hallucinerende stoffer som findes i giftige svampetyper har vist sig at kunne afhjælpe svær depression hos patienter med hidtil uhelbredelig depression.
Forskere ved Imperial College i London påførte intense psykedeliske påvirkninger hos 12 frivillige svært depressive patienter ved anvendelse af den ellers forbudte substans psilocybin.
En uge efter eksperimentet var alle 12 personer symptomfrie og tre måneder senere var 5 af personerne stadig symptomfrie
Undersøgelsen som er publiceret i Lancet Psychiatry Journal omtaler undersøgelsen som lovende, men ikke fuldt overbevisende, og forskerne søger nu om yderligere finansiering fra det Engelske Medical Research Council for at udbygge undersøgelsen.
Stoffet psilocybin menes at bremse depression ved at påvirke receptorer i hjernen og gribe ind i den tilstand i hjernen som styrer personens selvbevidsthed som er over aktiv hos personer med depression.
Men forskerne vil ikke afvise, at det psykedeliske trip kan have afstedkommet en erkendelse på niveau med hvad der kan indtræffe ved spirituel healing, som også har vist sig at kunne afhjælpe depression.
Det skønnes at 350 millioner mennesker i verden er påvirket af depression og i England menes den årlige belastning af økonomien at udgøre omkring 7½ milliard Engelske pund eller cirka 70 milliarder danske kroner, som anslået af den Engelske regering.
På omkring 10% af svært depressive patienter har kendt behandling ingen effekt.
På trods af de lovende resultater advarer forskerne mod at eksperimentere med giftige/hallucinerende svampe som en kur mod depression da et sådant eksperiment forudsætter fastsatte kliniske rammer, forsvarlige sikkerhedsforbehold og omhyggelig professionel overvågning og støtte.
Forskerne bag undersøgelsen nævner betydningen af nye veje og metoder overfor depression med begrundelsen, at den farmaceutiske industri nedtrapper forskningen i ny behandling, og anfører at undersøgelsen har vist at stoffet psilocybin er hurtigtvirkende og sikkert at bruge under korrekt medicinsk kontrol. - Forskerne mener selv at der er tale om et gennembrud som kan revolutionere behandlingen af svær depression.