Tilbud om motion til gravide kan forebygge mange problemer nyhed

Ny undersøgelse lavet af Gigtforeningen, Regionshospitalet Randers og Randers Kommune viser vejen til at hjælpe inaktive gravide til mere fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet under graviditeten kan forebygge både ryg- og lændeproblemer, svangerskabsforgiftning og graviditetssukkersyge, men for mange kniber det med at komme i gang. Et netop afsluttet projekt lavet i samarbejde mellem Gigtforeningen, Randers Kommune og Regionshospitalet Randers viser nu, at man med en målrettet og tværfaglig indsats på tværs af sektorer kan motivere inaktive gravide og nybagte mødre til at dyrke regelmæssigt fysisk aktivitet.

- Indsatsen kan både have en effekt på de gravides velbefindende, deres sygefravær og deres motionsvaner. Nøglen er sociale relationer, motivation og inddragelse af fagressourcer som jordemoder, sundhedsplejerske og fysioterapeut, som er med til at skabe den nødvendige tryghed, forklarer Gigtforeningens direktør Lene Witte.

En sejr for de gravide kvinder

Udviklingssygeplejerske Marie Louise Ladefoged fra Regionshospitalet Randers, som har fulgt de gravide kvinder i projektet, fortæller

- al forskning på området viser, at fysisk aktivitet har en meget gavnlig effekt for gravide, men en del gravide følger desværre ikke anbefalingerne om 30 minutters moderat fysisk aktivitet dagligt. I dette projekt fik vi 53 pct. af de medvirkende kvinder til at leve op til anbefalingerne, mens 31 pct. af kvinderne øgede deres fysiske aktivitet med over to timer ugentligt. Det er en stor sejr for disse kvinder på kort sigt og noget, der også kan have en sundhedsfremmende effekt på længere sigt.

I projektet kaldet ”Mor i bevægelse” indgik 65 gravide inaktive kvinder samt en kontrolgruppe på 89 – alle kvinder bosiddende i Randers Kommune, som udelukkende havde stillesiddende fritidsaktiviteter. Interventionsgruppen deltog i før- og efterfødselsgymnastik hos en fysioterapeut sammen med andre gravide én gang ugentligt. Derudover blev de tilbudt at deltage i en træningscafé bemandet af en sundhedsplejerske og en jordemoder, som kunne hjælpe dem med at ændre deres livsstil for at sikre mere fysisk aktivitet fremover.

Motion gav færre sygemeldinger

Ud over den øgede fysiske aktivitet kunne resultatet af projektet ses på antallet af sygemeldinger, som generelt er meget højt for gravide. I interventionsgruppen blev 34 procent af deltagerne sygemeldt af deres læge under graviditeten, mens tallet i kontrolgruppen, der ikke blev tilbudt gymnastik, var oppe på 66 procent. Forskellen er ikke statistisk signifikant, men det viser en tendens i retning af, at motion kan forebygge sygemeldinger, som andre studier også peger på.

Færre rygsmerter og større vægttab

- De rygsmerter, som 50-75 procent af alle gravide får, tog projektet også fat om, da kvinderne i interventionsgruppen fik færre problemer med ubehag eller smerte i ryggen end kvinderne i kontrolgruppen. Som en sidegevinst havde deltagerne i projektet også et større vægttab fem måneder efter fødslen end dem i kontrolgruppen, og mange af de gravide fremhæver det sociale sammenhold og de trygge rammer som medvirkende til det positive resultat, fortæller udviklingssygeplejerske Marie Louise Ladefoged.

Gigtforeningens direktør Lene Witte er begejstret for resultatet.

- Vi håber, at vi med dette projekt har udviklet en model, som man kan bruge i alle de kommuner og regioner, som gerne vil gøre en indsats for at styrke de gravides sundhed og mindske komplikationerne både under og efter graviditet. Projektets styrke har været det tværfaglige tilbud og samarbejdet mellem os som forening, kommunen og regionen. De gravide har oplevet at få en succes med motion, og de har følt sig i trygge hænder hos de sundhedsprofessionelle. De erfaringer kan vi nu bruge fremadrettet, så vi kan sikre, at en problemfyldt graviditet ikke er begyndelsen på langsigtede helbredsproblemer, slutter Lene Witte.