To ud af tre kvinder er for tykke nyhed

Ugeskrift for Læger har undersøgt, hvor meget patienterne hos de praktiserende læger måler om taljen. Og undersøgelsen har målt og fundet dem for tykke

Højt taljemål øger risikoen

'Undersøgelsen viser også, at jo større taljemål, desto større er risikoen for hjerte-kar-sygdom.

Forfatterne bag undersøgelsen opfordrer praktiserende læger til at sætte mere mere fokus på taljemålet og være mere parate til at måle det, eksempelvis i forbindelse med helbredsundersøgelser.

Taljemålet er nemlig en ret god markør af fedmetilstanden omkring maven. Hvis en patient har forhøjet taljemål skal han eller hun tilbydes nærmere undersøgelser med henblik på at diagnosticere eksempelvis ikke erkendt diabetes, dyslipidæmi (uheldig kolesterol sammensætning) og forhøjet blodtryk.