Tunge løft øger risikoen for hjertesygdom hos mænd nyhed

Tunge løft på arbejdet hænger sammen med øget risiko for, at mænd får åreforkalkning i hjertet. Det viser en ny dansk undersøgelse. Risikoen er størst for mænd, der hverken er fysisk aktive på arbejde eller i fritiden. Undersøgelsen er lavet af forskere fra Syddansk Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet BMC Public Health.

Løft over 10 kg giver forhøjet blodtryk og åreforkalkning i hjertet

Når man løfter tunge ting, kommer blodkredsløbet på akut overarbejde, og blodtrykket stiger markant. Løft på over 10 kg øger risikoen for at mænd får åreforkalkning i hjertet og dermed risikoen for at dø.

Læs også: Åreforkalkning af hjertet - Symptomer og behandlinge

Resultaterne stemmer i følge forskerne godt overens med en udenlandsk undersøgelse som fandt, at tunge løft på arbejdet er forbundet med et forhøjet blodtryk over længere perioder af dagen.

Byggearbejdere er i dårlig form

Byggearbejdere bevæger sig hele dagen, men har et meget lavt kondital. De er ikke nok fysisk aktive på arbejde og er meget inaktive i deres fritid

Kilde: Fysisk aktivitet og sundhed i arbejdsliver, National Forskningscenter for arbejdsmiljø

Flere resultater fra undersøgelsen

Risikoen for åreforkalkning i hjertet:

  • er 52 procent højere for mænd, der løfter tunge ting på over 10 kg mere end to dage om ugen sammenlignet med mænd, der ikke løfter tunge ting på arbejdet.

  • er mere end dobbelt så stor for fysisk inaktive mænd der løfter tunge ting på arbejdet sammenlignet med mænd, der er fysisk aktive på arbejde eller i fritiden men ikke løfter tunge ting.

  • er ikke forhøjet for mænd, der løfter tunge ting og er meget fysisk aktive på arbejdet eller i fritiden.

Kvinder ikke påvirket som mænd

Undersøgelsen har ikke kunnet påvise nogen sammenhæng mellem tunge løft på arbejdet og risikoen for åreforkalkning i hjertet for kvinder.

Solide data bag undersøgelsen

I undersøgelsen deltog 6692 mænd og 5921 kvinder i alderen 16-85 år , som medvirkede i Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSY) i 1987, 1994 og 2000. Oplysningerne er koblet til oplysninger om dødsårsager fra Dødsårsagsregistret og om sygdom ved hospitalsindlæggelser fra Landspatientregistret. Resultaterne er korrigeret for forskelle i demografi, sociale forhold og livsstil.

Undersøgelsen er publiceret i BMC Public Health

Petersen CB, Eriksen L, Tolstrup JS, Søgaard K, Grønbæk M & Holtermann A. Occupational heavy lifting and risk of ischemic heart disease and all-cause mortality. BMC Public Health 2012;12(1070)