Udbrud af mæslinger nyhed

Ved mistanke om mæslinger - ring til lægen

Embedslægerne har informeret, hvor det har været muligt at afgrænse den personkreds, der har været udsat for smitte, for eksempel på skoler, men patienterne kan have smittet mange andre.

Hvis man har mistanke om mæslinger, bør man så vidt muligt holde sig hjemme og for eksempel ikke sidde i et venteværelse, hvor man kan smitte andre. Kontakt lægen på telefonen.

Hvis man har været udsat for smitte kan tidlig vaccination eller injektion med immunglobulin forebygge eller mildne sygdommen.