Unge føler sig tykke uden at være det nyhed

Ny tal fra den seneste Skolebørnsundersøgelse viser, at mange unge føler sig tykke, selvom de ikke er det. Næsten halvdelen af alle 15 årige piger siger, at de føler sig for tykke og næsten en trediedel af de 11 årige siger, at de er på slankekur.

Blandt 15-årige piger siger 43 %, at de føler sig for tykke, og 23 % af de jævnaldrende drenge siger det samme. Det er langt flere end den andel, der er overvægtige, så en stor gruppe unge føler sig tykke uden at være det. Det viser tal fra den seneste Skolebørnsundersøgelse i 5., 7. og 9. klasse.

Misforhold mellem at være overvægtig og føle sig overvægtig

Dette misforhold mellem andelen af overvægtige og andelen, der følger sig for tykke, skyldes især at en meget stor del af de normalvægtige piger føler sig for tykke. Ikke mindre end 38 % af de 15-årige normalvægtige piger føler sig for tykke. Blandt drengene er det tilsvarende tal 17 %. Blandt 11- og 13-årige er der også en stor andel af både piger og drenge, som selv mener, at de er for tykke.

9 procent piger og 11 procent drenge af de 11 årige er reelt overvægtige eller fede, de samme tal gælder for de 13 årige. Blandt de 15 årige er 8 procent af piger 12 procent af drengene overvægtige eller fede

Lang flere unge føler sig overvægtige en der reelt er, viser tal fra Skolebørnsundersøgelsen 2010

11 årige på slankekur

Ligeledes er der en stor andel i de samme aldersgrupper, som mener, at de bør slanke sig, ikke mindst blandt pigerne. Over 35 % af 13- og 15-årige og 26 % af 11-årige piger siger i Skolebørnsundersøgelsen, at de er på slankekur. Blandt både piger og drenge svarer 13 % at de bør tabe sig i vægt, 9 % at de bør tage på og 25 % at de prøver at tabe sig.

Skolebørnsundersøgelsen 2010 er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed og finansieret af Nordea-fonden.
Den omfatter 4.922 elever på femte, syvende og niende klassetrin (11-, 13- og 15-årige) på et tilfældigt udsnit af landets skoler

Læs uddrag af rapporten her