Unge kvinder får abort flere gange nyhed

Antallet af kvinder under 25 år der får udført abort er steget de seneste ti år, og for cirka hver tredje af disse kvinder, er der tale om, at de får udført en abort for anden gang. Det viser en undersøgelse af unge kvinder, der får provokeret abort, som er udarbejdet af Aalborg Universitet for Sundhedsstyrelsen.

Føler sig for unge til børn

De unge kvinder i undersøgelsen begrunder deres valg af abort med, at de føler sig for unge til at få børn, at de har problemer med at forene det med deres uddannelse, og at de vurderer det som problematisk at få børn, fordi de ikke har nogen fast partner.

Glemmer præventionen

Årsagerne til at kvinderne blev uønsket gravide er for halvdelens vedkommende, at de ikke havde brugt prævention, mens den anden halvdel af kvinderne oplyste, at de havde brugt prævention. De hyppigste begrundelser for ikke at anvende prævention var, at kvinden ikke mente hun kunne blive gravid, at de glemte det eller ikke tænkte over det, eller at de tog chancen. Kun hver tiende af de unge mener, at tilgængeligheden af prævention er et problem.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i 2009 og er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.216 abortsøgende kvinder under 25 år. Undersøgelsen rummer profiler af de unge kvinder, som bliver uønsket gravide, og identificerer en række af de faktorer, der har indflydelse for deres udsathed for uønsket graviditet.

Mere vejledning efter abort

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af undersøgelsen, at antallet af kvinder under 25 år, som bliver uønsket gravide mere end én gang, kan reduceres ved at hospitalerne sikrer, at de abortsøgende og barslende kvinder får oplysning om prævention før de forlader hospitalet. Disse samtaler bør følges op af den praktiserende læge, som inden henvisning til provokeret abort kan aftale en tid for opfølgning. Her kan der igen informeres om prævention, og der kan eventuelt peges på brug af langtidsvirkende præparater såsom p-ring, p-stav og spiral. Kun hver tiende kvinde i undersøgelsen havde fået tilbud om en opfølgende samtale hos den praktiserende læge.