Langt flere unge rygere prøver hash og hårde stoffer end ikke-rygere nyhed

Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer – ofte i sammenhæng med et forbrug af cigaretter. En ny rapport viser, at andelen der har prøvet hash, er tre til fire gange større blandt rygere sammenlignet med ikke-rygere og andelen, der har prøvet hårde stoffer, er fem til seks gange større.

Unge, der ryger, har en øget risiko for også at eksperimentere med hash eller hårde stoffer. I grafen nedenfor, kan man bl.a se, at næsten 3 ud af 4drenge og og 2 ud af 3 piger, som ryger, har prøvet at ryge hash. Til sammenligning har kun 1 ud af 4 drenge og 1 ud af 6 piger, som ikke ryger, røget hash. I undersøgelsen har man deffineret hårde stoffer som kokain, amfetamin, ecstasy, heroin, LSD, psilocybinsvampe og andre lignende stoffer.

Andel, der nogensinde har prøvet illegale stoffer, blandt drenge og piger opdelt på rygevaner. Procent

Undersøgelse viser sammenhæng ikke årsag

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2010 er en tværsnitsundersøgelse, der som sådan kun kan påvise sammenhænge, men ikke fastslå årsagsrelationer. Undersøgelsen viser, at der er en meget klar sammenhæng mellem unges rygevaner og brug af illegale stoffer. Det betyder ikke nødvendigvis, at den ene sundhedsadfærd er årsag til den anden, men har man en usund livsstil på ét område, så er der også stor sandsynlighed for, at man har det på det andet område.

Rapporten, som kortlægger unge danskeres livsstil og sundhedsvaner, er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, SIF, ved Syddansk Universitet for Sundhedsstyrelsen. Data stammer fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2010 som er gennemført af SIF.

Se artiklen på Statens Institut for Folkesundhed her