Unges alkoholvaner kortlagt nyhed

I Skolebørnsundersøgelsen 2010 har deltagerne for første gang svaret på, hvorfor de drikker alkohol. Langt over halvdelen af eleverne i 9. klasse, som drikker alkohol, svarer at de drikker, fordi det gør det sjovere at være sammen med andre eller for at blive fulde. Men der er også en gruppe, som drikker alkohol af helt andre årsager. Bl.a. for at glemme problemer.

Skolebørnsundersøgelsen viser bla. også, at der er et fald i hvor mange 15 årige, som drikker alkohol mindst en gang hver uge.

Læs artiklen: Derfor drikker de 11- 15 årige her