Vi accepterer ikke et nej tak til alkohol nyhed

Hver tredje har drukket mere end lavrisikogrænsen, og flere end 4 ud af 10 har drukket mere end 5 genstande på én gang indenfor den seneste måned. Det kan skyldes, at det kan være rigtig svært at sige nej til alkohol. Det er uhøfligt at afvise et tilbud om et glas vin, og man kan blive afkrævet gode undskyldninger, hvis man ikke har lyst til at drikke alkohol.

Kun gravide og bilister må sige nej tak til alkohol

Kun bilkørsel og graviditet accepteres af de fleste (henholdsvis 91 og 81 procent), som gyldig grund til at takke nej til alkohol. Det viser en rundspørge, som Sundhedsstyrelsen har fået foretaget. Er man ”bare træt”, vil 54 procent synes, at det er en dårlig undskyldning, mens 36 procent synes, det er en dårlig undskyldning ”ikke at have lyst” til at drikke. Og takker man nej, fordi alkohol er usundt, vil 34 procent mene, at det ikke rækker som undskyldning.

De holdninger kan gøre det endog meget svært at takke nej til alkohol i sociale sammenhænge. Og konsekvensen er, at mange (ca. hver tredje) har prøvet at drikke eller servere alkohol, selvom de egentlig ikke havde lyst. De har gjort det, udelukkende fordi det forventes.

Læs også: Kender du de 7 alkoholråd?

Alkohol giver social ulighed

Forventningerne om at der skal drikkes alkohol får navnlig betydning for dem med ingen eller kort uddannelse. Voksne i aldersgruppen 25-54 år, der ikke har nogen erhvervsuddannelse, er den gruppe, hvor de største andele overskrider højrisikogrænsen.

Det er også velunderbygget viden, at det er de kortuddannede, der har mindst viden om de helbredsmæssige konsekvenser af alkohol. For eksempel er det 49 procent af de kortuddannede, der ved, at alkohol er kræftfremkaldende, mens det er 69 procent af dem med en lang videregående uddannelse. Faktisk kan 60-70 procent af uligheden i dødelighed mellem de to grupper henføres til rygning og alkohol.

Læs også: Alkohol giver kræft

Drik ikke for meget på en gang

Hvis du vil have en lav risiko for at blive syg af alkohol, skal du som kvinde kun drikke 7 genstande om ugen eller mindre og som mand 14 genstande eller mindre.

Særligt skadeligt er det at drikke meget på én gang. Så selvom der er fest, er det bedst at stoppe, før man har drukket fem genstande.

Læs også:Vikingedruk og frankofil kultur booster alkoholforbruget

Derfor spørger Sundhedsstyrelsen i årets uge 40-kampagne: Hvor meget skal der til, før du siger nej tak?