WHO: Skru ned for musikforbruget nyhed

Ifølge WHO er 1,1 milliarder teenagere og unge voksne i fare for permanente skader på hørelsen på grund af for meget og for høj musik.


WHO: Skru ned for musikforbruget.

I en nylig rapport fra FN’s verdenssundhedsorganisation, WHO, bliver der sat fokus på unge menneskers hørelse. Tallene i rapporten taler sit eget tydelige sprog:

  • Omkring 43 millioner mennesker i alderen 12-35 år lider af høreskader - og tendensen er stigende.
  • I samme aldersgruppe er 50% af personerne i høj- og mellemindkomstlandene udsat for farlige lydniveauer fra personlige musikafspillere.
  • 40% af de unge personer er eksponeret for skadelige lydniveauer når de er på diskotek eller bar.
  • Andelen af amerikanske teenagere med høreskader er gået fra 3,5% i 1994 til 5,3% i 2006

På baggrund af denne statistik anbefaler WHO, at man højst hører musik i en time om dagen, for at beskytte ens hørelse. Men selv en time kan være for meget, hvis musikken er for høj. Derfor anbefales det, at en god tommelfingerregel er at sætte lydniveauet til 60% af hvad musikafspilleren maksimalt kan spille.

Doktor Etienne Krug, direktør for WHO’s afdeling for skadeforebyggelse, udtaler følgende: ”Det vi gerne vil opnå, er at skabe opmærksomhed omkring et emne, der ikke bliver sat nok fokus på, men som har potentialet til at forvolde meget skade, selvom det er nemt kan forebygges.”

Hos WHO er man godt klar over, at det kan virke nytteløst at tage til en koncert, hvis man er nødt til at undgå høj musik. ”Vi er godt klar over det er lidt af en kamp, ligesom alkoholindtag, så er mange risikofaktorer forbundet med fornøjelse svære at ændre, men vi er nødt til at gøre folk opmærksomme på risikoen.” fortæller Dr. Krug.

Derfor mener WHO, at der foruden et personligt ansvar også bør ske initiativer fra regeringer og producenternes side. Blandt andet råder WHO virksomheder, som producerer høretelefoner, til at sænke den maksimale volumen, mens regeringer bør indføre mere strikse love.