10.000 skridt om dagen - så er du godt på vej Artikel

For voksne lyder anbefalingen på mindst 10.000 skridt, mens det for børn lyder på mindst 12.000 skridt. Det er hvad der skal til for at opnå den nødvendige bevægelse hver dag. Brug en skridttæller og oplev alle sidegevinsterne i form af større sundhed, forebyggelse f.eks. bedre blodtryk og vægttab.

Mindst 10.000 skridt til de voksne og 12.000 skridt til børnene - det skal der til for at opnå den nødvendige bevægelse hver dag. Brug en skridttæller og oplev alle sidegevinsterne i form af større sundhed, forebyggelse feks bedre blodtryk, vægttab, forbedret insulinfølsomhed og i det hele taget en generelt øget velvære

10.000 skridt bør være din basale bevægelse hver dag

Voksne anbefales at tage minimum 10.000 skridt om dagen, for at holde sig fysisk sunde og raske. Børn skal tage minimum 12.000 skridt om dagen. Disse angivelser skal forstås som den basale bevægelse dagen igennem. Skal et vægttab opnås, skal der mere til. Du vil støde på forskellige informationer omkring, hvor mange skridt der anbefales helt præcist til voksne og børn. Grunden til dette er, at der endnu ikke er nogen massiv forskning på området, som kan entydigt fortæller, hvad som er korrekt. Men der er ingen tvivl om, at tallene er et minimum, som alle kan følge.

Tæl dine skridt med en skridttæller

Har du brug for ekstra fokus på, hvor meget du egentlig rører dig, kan en skridttæller, også kaldet et pedometer, hjælpe dig - og måske endda sætte skub i motionen. Hverdagsaktiviteterne har stor betydning for sundheden, derfor kan du lige så godt regne dine skridt med. Al bevægelse dagen igennem kan du tælle med. Skridttælleren er et simpelt hjælpemiddel til dig, så du kan holde styr på motionen, fordi den registrerer den daglige aktivitet.

Voksne med stillesiddende arbejde og skolebørn har en udfordring

Ved at tælle dine skridt, finder du hurtigt ud af, om du bevæger dig nok dagen igennem. Du bliver overrasket over, hvor mange skridt de forskellige dagligdags aktiviteter hver især står for. Er du én af de mange, som dagligt sidder ved computeren, bliver du sikkert chokeret over, hvor lidt du egentligt bevæger dig.
Børnene har lettere ved at nå de 12.000 daglige skridt, hvis omgivelserne motiverer til bevægelse, selvom stadig flere og flere børn er langt fra at nå anbefalingerne. For børnenes vedkommende er den store udfordring, når de starter i skolen og pludseligt sidder stille mange timer om dagen.

Brug af skridttæller har en positiv effekt på sundheden

Forskningsstudier viser bl.a., at personer som har fået udleveret en skridttæller ændrer adfærd i forhold til, hvor meget de bevæger sig hver dag. Det ser ud til, at det at blive bevidst om, hvor meget man går, har en positiv effekt på, at man går mere. Disse personer forbedrer hermed blodtrykket og går ned i vægt samt andre positive effekter af mere bevægelse. Et studie med overvægtige sukkersyge patienter viste stort vægttab og forbedret insulinfølsomhed i forbindelse med anvendelsen af en skridttæller. Alt i alt er der yderst positiv effekt af skridttællerens anvendelse i hverdagens forsøg på at få nok fysisk aktivitet.

Tæl dine skridt og bliv motiveret til at gå mere

Det ser også ud til, at en skridttæller spiller en stor rolle i forhold til motivationen. Der er ingen tvivl om, at det at kunne måle aktivitetsniveauet sort på hvidt med et tal, er en motiverende faktor i sig selv. For nogle går der sport i at nå flere og flere skridt hver dag. Det kan sammenlignes med de populære kampagner, hvor man cykler til arbejde og laver konkurrencer afdelingerne imellem.

Nye vaner

Du vil opdage, at der ikke skal ret meget til for at ændre de daglige rutiner, så du kan hente ekstra skridt, mere bevægelse, og dermed holde dit samlede aktivitetsniveau tilstrækkeligt højt til at opnå forbedring. Blot ved et par små ændringer, kan der hurtigt snige sig mere bevægelse ind i din hverdag.
Få ideer til motion i artiklen Sådan bevæger du dig mere i hverdagen