Den normale søvn Artikel

Søvnen udvikler sig gennem hele livet. Specielt, når man bliver ældre vil man opleve at vågne om natten, det er helt normalt. Søvnen består af flere stadier, som gentages i flere cykli i løbet af natten. For at få en god nat søvn, er det vigtigt at forberede sig og have gode ritualer.


Undgå computere i soveværelset,
som modtager e-mails og forstyrrer
søvnen

Søvnen udvikler sig gennem hele livet. Specielt, når man bliver ældre vil man opleve at vågne om natten, det er helt normalt. Søvnen består af flere stadier, som gentages i flere cykli i løbet af natten. For at få en god nat søvn, er det vigtigt at forberede sig og have gode ritualer.

Forbered en god nats søvn

For at få en god nats søvn er det vigtigt at man forbereder sig. Man skal igennem sit ’gå-i-seng’ ritual.
Man starter med at slappe af og komme ned i omdrejninger et par timer før man skal gå i seng. Man forbereder evt forskellige ting man skal have med næste morgen, man hygger sig og slapper af. Man lukker ned i lejligheden, kontrollerer at alt er i orden, slukker lys og gør sit aften toilette.

Alt dette som indgår i god søvnhygiejne er med til at skabe en afslappet (ubevidst) tilstand som fører til at det bliver let at falde i søvn.

Soveværelset skal være veltempereret (køligt) og ordentligt. Ikke noget rod, ikke noget fjernsyn, ikke mobiltelefoner som tager imod sms’er, ikke nogen computer som tager mod emails. Soveværelser er kun til søvn og sex.

Den normale søvns stadier

Stadium 1 og 2

Efter at man har lukket øjnene glider man over i en døsefase (som vi kalder Stadium 1 søvn) og efter 5 - 10 minutter glider man dybere ned i den egentlige søvn, stadium 2 søvn. I EEG'et optræder noget vi kalder søvnpindler og K-komplekser og i denne fase skal vi kaldes på med høj stemme førend vi vækkes.

Stadium 3

Efter 10-20 minutter i stadium 2 søvn forandres EEG'et gradvist til at have nogle langsomme store bølger: deltabølger. Dette er den dybe søvn og her skal der et kraftigt stimulus til at vække personen. Den dybe søvn kan vare ca 30-40 minutter.

Stadium 2 og REM

Den dybe søvn afsluttes pludselig og ændres til en kort periode med stadium 2 søvn og herefter kommer en periode på 5-10 minutter med næsten ingen muskelspænding og rykvise øjenbevægelser, drømmesøvn.

Vi sover i søvncykli

Dette mønster er nattens første søvncyklus som varer ca 90-100 minutter. En søvncyklus består af en lang ikke-REM søvnperiode (stadium 2-3) og en kort REM søvnperiode. En hel nats søvn består af 4-5-6 søvncykli og imellem hver søvncyklus er der en kort opvågningsepisode som man ikke oplever når man er ung.

Dybest søvn først på natten

Tegner man nattens søvncykli med de forskellige søvnstadier, som man kan registrere, ser man at den dybe søvn er meget fremtrædende i nattens første søvncykli, eventuelt er der slet ingen dyb søvn sidst på natten. Modsvarende er nattens første REM søvnsperioder meget korte, men bliver længere jo senere på natten de optræder. Imellem hver søvncyklus er der en kort opvågnen. Jo ældre vi bliver, desto længere bliver disse opvågningsperioder og nogle mennesker kan opfatte dem som generende og oplever ikke søvnperioderne mellem opvågningerne.

Den normale søvnlængde er for de fleste mellem 7 og 8 timer.