Årsager til misbrug Artikel

Grænserne for stofindtagelse og misbrug er meget usikre og varierer meget afhængig af kultur og religion. Læs mere om de forskellige årsager, der kan føre til misbrug.

Definition og årsager

Misbrug skal forstås som en længerevarende afhængighed af stoffer, hvis mængdeindtagelse ikke kan kontrolleres, og som overstiger mængder, der skønnes normale i kulturen. Stofferne, som f.eks. kan være alkohol, cannabis eller kokain, giver en beruselse, hvorved misbrugeren kan leve sin hverdag i en rus og dermed undgå at konfrontere personlige og sociale problemer. Ligeledes kan misbrugeren dække evt. smerter gennem stofmisbrug. Når stofindtagelsen giver enten psykiske, fysiske eller sociale komplikationer i hverdagen, kan man tale om overgang fra stofforbrug til stofmisbrug.
Grænserne for stofindtagelse og misbrug er meget usikre og varierer meget afhængig af kultur og religion. Maksimalt anbefalet alkoholindtag pr. uge er 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd. Alkoholisme bliver omtalt i en separat artikel (se Alkoholafhængighed ).
Rygning kan betragtes som et misbrug, men omtales ikke i denne artikel, da emnet er for omfangsrigt.

Genetiske årsager

Forskningen har indtil videre ikke dokumenteret en specifik arvelig biologisk faktor, der kan forårsage misbrugstendens. Derimod har adoptivstudier vist, at sønner af alkoholiske fædre har 3-4 gange så stor risiko for selv at blive alkoholikere, selvom de er vokset op hos en adoptivfamilie.

Psykiske årsager

Mange stofmisbrugere lider samtidig af personlighedsforstyrrelse (eks. psykopati og angst ). Studier har vist, at børn med adfærdsproblemer har større risiko for at blive misbrugere i voksenalderen. Folk, der lider af autisme , depression og tankeforstyrrelser , er også mere disponerede for at bruge stofindtag til at holde de psykotiske problemer på afstand.

Sociale årsager

Der ses en stigende tendens til, at børn, der vokser op i et belastet hjem med vold og misbrug, selv udvikler et stofmisbrug. Dog er der ikke belæg for, at den sociale stressfaktor alene er årsag til udviklingen af stofmisbrug.

Behandling og forebyggelse af misbrug

Når et stofmisbrug har udviklet sig til et kritisk niveau, vil misbrugeren have problemer med at fungere i hverdagen. Ofte vil misbrugeren ikke selv være klar over problemet, og det er tit familie, venner og arbejds-kollegaer, der må skride ind for at hjælpe misbrugeren.
Jo tidligere i udviklingen af misbruget der skrides ind, jo større er chancen for, at misbrugeren kan vende tilbage til en normal hverdag. Der ligger ofte mange sociale, personlige og økonomiske problemer bag misbruget, og disse skal løses før misbruget kan behandles permanent. Derfor er det vigtigt ikke at ignorere udviklingen af et misbrug blandt venner og kollegaer.