Førstehjælp Ætsninger tema

Ætsninger kan opstå efter uheld med syre og alkaliske stoffer, f.eks. batterisyre og kaustisk soda. De fleste ætsninger skyldes imidlertid de stoffer, der findes i husholdningen. Der er flere, end de fleste regner med, og det går ofte ud over mindre børn.

Sådan ser den NYE mærkning af lokalirriterende og ætsende stoffer ud


Sådan ser den NYE mærkning af
lokalirriterende og ætsende stoffer udDen store risiko opstår, når det ætsende stof passerer slimhinderne i halsen, som hæver på grund af ætsninger, og kan kvæle den tilskadekomne.

Børn er mest udsatte for ætsninger

Sådan ser den GAMLE mærkning af lokalirriterende og ætsende stoffer ud


Sådan ser den gamle mærkning af
lokalirriterende og ætsende stoffer udBørn er mest udsatte, hvilket tydeligt ses på statistikkerne over de ætsninger, som behandles på landets skadestuer.

Hovedårsagen er, at de ætsende midler er alt for let tilgængelige, f.eks. er afkalkningsmidler, toiletrens, vaskepulver til opvaskemaskinen, og afløbsrens ætsende.

Små børn får ætsninger, når de "undersøger", hvad der er i flasken ved at putte indholdet i munden. Den store risiko opstår, når det ætsende stof passerer slimhinderne i halsen, som hæver på grund af ætsningen, og kan kvæle personen.

ætsende og lokalirriterende stoffer er afmærket med et faresymbol på etiketten.

Førstehjælp ved ætsning

  • Er ætsningen udvendig på huden eller i øjet, skylles straks med koldt vand (behageligt køligt).

  • Fortsæt skylning med vand til smerten hører op, eller til du kommet til skadestuen.

  • Er ætsningens omfang større end ca. en femkrone, bringes personen til læge eller til skadestue.

  • Tøj bør fjernes fra det ætsede sted, idet tøjet ofte vil indeholde syrerester.

  • Er der stænket noget ætsende i øjet, skylles ved at vand hældes i øjet, så det løber fra næseroden ud over øjet til kinden. Ved ætsning i øjet skal personen altid på skadestuen.

  • Har en tilskademommen drukket noget ætsende, skal du give personen noget at drikke. Brug vand, saftevand eller mælk (aldrig noget spiritusholdigt), men giv ikke så meget, at der er risiko for, at han eller hun kaster op.

Alle ætsende regøringsmidler mm. skal være uden for børns rækkevidde


Alle ætsende regøringsmidler mm.
skal være uden for børns
rækkevidde

Forebyggelse af ulykker med ætsning

Brug aldrig uoriginal emballage (uden afmærkning) til ætsende og lokalirriterende stoffer.

Gå køkkenskabe og skabe på toilettet igennem, og fjern toiletrens, afløbsrens, afkalkningsmidler, vaskepulver til opvaskemaskiner og andet, der er afmærket som ætsende eller lokalirriterende, og anbring det på en hylde, der sidder så højt, at børn ikke kan nå det.

Artikler

artikel

Spædbarnets urin

De første døgn kan barnets urinmængde være sparsom, men barnet skal have ti...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Æggestokkene, livmoderen og livmoderhalsen

I æggestokkene, livmoderen og livmoderhalsen, kan der opstå sygdomme som bl...

Redaktionen 03/02/2009
artikel

Børnesygdomme

Det kan være svært at afgøre om et lille barn er sygt. Sommetider optræder ...

Redaktionen 23/01/2009
kategori

Kiropraktik

En kiropraktor kan hjælpe med problemer i muskler og led i f.eks. ryg og na...

Redaktionen 19/02/2009
artikel

Urinvejsinfektion

Infektion i urinvejene er en meget almindelig lidelse. Hos spædbørn er det ...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Interstitielle lungesygdomme

Interstitielle lungesygdomme kommer af betændelseslignende tilstande i lung...

Redaktionen 07/11/2007
kategori

Børns hudproblemer

En velplejet hud er et vigtigt forsvar mod varme, kulde og ikke mindst sygd...

Redaktionen 14/03/2013
artikel

Gastrisk bypass

De første kirurgiske indgreb mod fedme blev foretaget i 1950'erne, men side...

Redaktionen 21/03/2006
artikel

Kost, adfærd og indlæring

Barnet kost har stor betydning for dets adfærd og indlæring. Læs om kostens...

Redaktionen 25/01/2009