Førstehjælp Aflåst sideleje Artikel

Lær hvordan man i førstehjælp ligger en person i Aflåst sideleje

Hvis den bevidstløse har normal vejrtrækning, skal du lægge ham i aflåst sideleje, inden du ringer 1-1-2 for at tilkalde en ambulance.Hvis den bevidstløse har normal vejrtrækning, skal du lægge ham i aflåst sideleje, inden du tilkalder en ambulance

  • Læg den tilskadekomnes nærmeste arm vinkelret ud fra kroppen som vist på tegningen.

  • Læg hans fjerneste arm over brystet, og hold bagsiden af hånden mod nærmeste kind.

  • Bøj fjerneste ben i hofte og knæ

  • Træk i det bøjede ben, så den tilskadekomne rulles over mod førstehjælperen.

  • Tilpas det bøjede ben, så både hofte og knæ er i rette vinkler (90 grader).

  • Læg hovedet bagover med hånden under kinden. Derved sikrer du frie luftveje.

  • Kontroller nu igen vejrtrækning, og undersøg derefter regelmæssigt om der stadig er normal vejrtrækning.