Førstehjælp Aflåst sideleje tema

Lær hvordan man i førstehjælp ligger en person i Aflåst sideleje

Hvis den bevidstløse har normal vejrtrækning, skal du lægge ham i aflåst sideleje, inden du ringer 1-1-2 for at tilkalde en ambulance.Hvis den bevidstløse har normal vejrtrækning, skal du lægge ham i aflåst sideleje, inden du tilkalder en ambulance

  • Læg den tilskadekomnes nærmeste arm vinkelret ud fra kroppen som vist på tegningen.

  • Læg hans fjerneste arm over brystet, og hold bagsiden af hånden mod nærmeste kind.

  • Bøj fjerneste ben i hofte og knæ

  • Træk i det bøjede ben, så den tilskadekomne rulles over mod førstehjælperen.

  • Tilpas det bøjede ben, så både hofte og knæ er i rette vinkler (90 grader).

  • Læg hovedet bagover med hånden under kinden. Derved sikrer du frie luftveje.

  • Kontroller nu igen vejrtrækning, og undersøg derefter regelmæssigt om der stadig er normal vejrtrækning.

Artikler

artikel

Kvindens sygdomme

Læs om kvindens sygdomme og få mere viden om bl.a. cyster i æggestokkene, e...

Redaktionen 16/03/2006
artikel

Generelt om kønssygdomme

Måske kommer der pludselig en underlig væske, man ikke kender - måske svier...

Redaktionen 12/01/2005
artikel

Stress-inkontinens

Der er flere årsager til hvorfor man har stress-inkontinens. Hvis du kan sv...

Redaktionen 09/08/2005
artikel

Ufrivillig vandladning (urininkontinens)

Ved ufrivillig vandladning forstår man ufrivillig urinafgang, som forårsage...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Astma hos børn

Astma og astmatisk bronkitis vil blive behandlet under et i dette afsnit, i...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

At rejse med børn

Her kan du læse om at have børn med på rejsen. Få tips til at undgå at dit ...

Redaktionen 14/10/2003