AHA og BHA i hudplejeprodukter Artikel

Frugtsyrer (AHA) virker regulerende på hornlaget, og har effekt på akne, solskadet hud og også i mindre grad på rynker og pigmentskjolder. AHA (alfahydroxyacids) er et samlet begreb for en række veldefinerede organiske syrer bl.a. glycolsyre.

AHA og BHA er syre, som kan hjælpe på hudproblemer
Frugtsyrer (AHA) virker regulerende på hornlaget. AHA har effekt på akne, solskadet hud og også i mindre grad på rynker og pigmentskjolder. AHA (alfahydroxyacids, på dansk frugtsyrer) er et samlet begreb for en række veldefinerede organiske syrer bla. glycolsyre.
Den mest lavmolekylære syre er glykolsyre, der anvendes i cremer, lotions m.v. og til glycolsyrepeelinger. Andre AHA er fx. æblesyre, mælkesyre og vinsyre. Alle har principielt samme effekt, men glykolsyre foretrækkes af læger, da glykolsyre er det mindste molekyle og derfor har den bedste gennemtrængelighed gennem hudens hornlag. Glykolsyre udvikles fra rørsukker.

AHA fjerner de øverste døde lag hud

Allerede i 1989 blev det beskrevet at glykolsyre havde effekt på akne, solskadet hud, rynker og pigmentskjolder. Siden er der kommet talrige arbejder om glykolsyrens effekt der bekræfter dette.

Hovedvirkningen af glykolsyre er at de øverste døde lag hornceller fjernes, idet glykolsyren opløser de døde hornceller og også limen, der binder disse celler sammen. Resultatet bliver at huden bliver mere blank og glat og ser yngre og sundere ud.
I højere koncentrationer gennemtrænger glykolsyren hele overhuden (epidermis) og virker let stimulerende på cellenydannelsen. I læderhuden (dermis) er der nogen stimulation af de collagene og elastiske fibre. I højere koncentrationer har dette derfor en vis udglattende effekt på rynker. Ved akne fjerner glykolsyren hornlaget over propperne (komedomerne) så de kan tømme sig, hvorved aknen bedres.

Kun fri syre kan påvirke huden

Der er nogle forudsætninger for at glykolsyre har effekt. Kun fri syre kan påvirke huden. PKA for glykolsyren er 3,83. PKA er det pH, hvor mængden af fri syre svarer til mængden af saltet af syren. For at virke skal der være tilstrækkeligt fri syre tilstede og produktet have en pH tæt på PKA.

Jo lavere pH er, dvs. jo mere sur opløsningen er, jo større er effekten på cellenydannelsen. Den maksimale stimulation af cellenydannelsen er en pH på 3-4. Ved stigende pH (aftagende surhed) falder aktiviteten af AHA, og ved en pH på over 6 er der slet ingen aktivitet. Foruden pH har AHA koncentrationen betydning, idet jo højere koncentration af AHA, jo dybere trænger syren ned og jo større er effekten.

AHA stimulerer uden tegn på irritation i huden

AHA kan stimulere cellenydannelsen i overhuden (epidermis) uden nogen tegn på irritation eller inflammation. Udover en ændring i epidermis, er der også ændringer i læderhuden (dermis), idet AHA forøger mængden af hyaluronsyre. Hyaluronsyren binder vand op til 1.000 gange sin egen vægt, og denne vandbindingseffekt får huden til at virke yngre og mere fast. Det må dog fastslås at hovedvirkningen af glycolsyre er afskalning af døde hornceller, så hornlaget bliver tyndere.

AHA i cremer og lotion:

Glykolsyre anvendes i cremer eller lotion til hjemmepleje i en koncentration på 5-20%, hvis der skal være effekt. Glykolsyren kan være mere eller mindre neutraliseret. Bedst effekt fås ved relativ høj koncentration, dvs. 10-20 % samt med et pH på omkring 3.

Ved pH under 3 kommer der en lokal irriterende effekt af AHA og ved pH over 4 begynder effekten at aftage.
Når pH stiger til 4,5-5, er effekten praktisk taget væk. Glycolsyrepeelinger udføres med en AHA koncentration på 40% til 70%. Der er ingen rødme eller irritation efter behandlingen og man kan anvende make-up straks efter. Hurtigst effekt fås når hjemmepleje produkterne kombineres med glycolsyrepeelinger ( AHA pealing).

BHA (Betahydroxyacids), bl.a. salicylsyre

Salicylsyre, BHA, er en betahydroxysyre. PKA for Salicylsyren er 2,97. Både BHA og AHA har afskallende effekt på hornlaget, mens BHA har ikke nogen dybere liggende effekt. AHA er vandopløsligt, mens BHA er fedtopløsligt, hvilket betyder at den er i stand til gennemtrænge det ophobede materiale i hudfolliklerne, og kan derfor bevirke en afskalning inden for akneelementet (folliklen). BHA opløser derfor propperne (comedomerne).

Praktisk anvendelse af Salicylsyre BHA:

Salicylsyre tilsættes ofte til AHA produkterne til acne behandling i en koncentration på 1-2% da det har vist sig i praksis at kombinationen af AHA og BHA er meget velegnet til behandling af acne. Salicylsyrepeelinger er meget overfladiske peel der kan anvendes til gammel solskadet hud og akne.

Enzymer

Proteinopløsende enzymer såkaldte proteolytiske enzymer opløser de døde hornceller og har dermed sam-me effekt på hornlaget som glycolsyren (AHA), men har ikke nogen dybere effekt på huden. Proteolytiske enzymer er skånsomme overfor huden. Kan anvendes skiftevis med glycolsyre f.eks til acnebehandling. Proteolytiske enzymer findes i cremer og lotions og i masker.