Alkoholafhængighed Artikel

Alkoholafhængighed er et udbredt fænomen i Danmark. Alkoholisme opstår ofte som følge af større mængder alkohol. Kan arbejdslivet starte en alkoholisme. Hvordan få man hjælp til at komme ud af misbruget. Kan stress føre til alkohol misbrug.

Danskerne drikke meget alkohol

Danmark er et land med et højt alkoholforbrug pr. indbygger, sammenlignet vores nordiske nabolande. Man regner med at ca. 90 procent af den voksne befolkning drikker alkohol i et eller andet omfang, og at ca. 200.000 mennesker har et alkoholafhængighedsproblem.

Øl og vin er de fortrukne drikkevare, og det største forbrug finder for langt de fleste mennesker sted fredag og lørdag. Undersøgelser viser at en mindre gruppe (ca. 15-20 procent) af dem, der drikker alkohol er ansvarlige for 75 procent af alkoholindtagelsen i Danmark.

Moderat alkoholforbrug er ok

Det er alment og kulturelt accepteret at drikke alkohol i Danmark, og ved moderat indtagelse udgør alkoholen ikke et problem for samfundet eller det enkelte menneske. Dog bliver det et stort problem både for den enkelte og for samfundet, når alkohol begynder at påvirke den ens liv fysisk, psykisk og socialt. I dagens Danmark er der en tendens mod en faldende debutalder for et større alkohol-forbrug, hvilket på længere sigt kan øge antallet af egentlige misbrugere.

De officielle alkoholanbefalinger

Det er de færreste, som ikke er klar over, at større mængder alkohol er skadeligt for kroppen. For at definere grænsen for, hvornår det får sundhedsmæssige konsekvenser, har Sundhedsstyrelsen derfor lavet nogle retningslinjer for, hvor mange genstande man højst bør indtage ugentligt.

Læs de officielle alkoholråd i artiklen De 7 alkoholråd