Allergi overfor mælk Artikel

Allergi er en lidelse, hvor organismen reagerer abnormt på et eller flere stoffer. Stofferne kan påvirke kroppen gennem luftvejene, gennem huden eller gennem tarmen (fødevareallergi). Mælkeprodukter er en af de største kilder til allergier. Man regner med, at 2-3% af alle børn udvikler egentlig mælkeallergi i de tidlige leveår.

Allergi er en lidelse, hvor organismen reagerer abnormt på et eller flere stoffer. Stofferne kan påvirke kroppen gennem luftvejene, gennem huden eller gennem tarmen (fødevareallergi).Mælkeprodukter er en af de største kilder til allergier. Man regner med, at 2-3% af alle børn udvikler egentlig mælkeallergi i de tidlige leveår.

Mælkeallergi og mælkeintolerans

Mælkeprodukter er en af de største kilder til allergier. Man regner med, at 2-3% af alle børn udvikler egentlig mælkeallergi i de tidlige leveår. Symptomerne er hovedsagelig diaré, eksem eller astma. Symptomerne forsvinder som regel, når børnene bliver ældre. Dertil kommer en langt større gruppe, der lider af intolerans. Intolerans optræder ofte som en slags skjult allergi. Påvirkningerne resulterer ikke nødvendigvis i øjeblikkelige symptomer, men kommer i højere grad til udtryk i snigende symptomer som træthed, gentagne infektioner i ører, næse eller hals, depression, hyperaktivitet eller irritabilitet. Intolerans nyder ikke den store anerkendelse i den etablerede lægeverden, primært fordi sygdommen, i modsætning til de fleste former for allergi, ikke kan spores i blodprøver

Øresygdomme hos børn skyldes mælk

Erfaringer blandt både alternative behandlere og læger viser, at op mod 75 % af symptomerne forsvinder, hvis mælkeprodukter udlades fra kosten.

Hvert år sættes ca. 40.000 dræn i danske børns ører. En dansk speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme, Bjarne Holm, erfarede, at 53 % af hans børnepatienter med øresygdomme blev raske, efter at mælkeprodukterne blev udelukket fra kosten. Bjarne Holm mener i øvrigt, at op mod 90% af alle øresygdomme er kostbetingede.

Lignende resultater og erfaringer er gjort verden rundt. Derfor er det en katastrofal holdning, man udviser fra sundhedsmyndighedernes side, når man åbenbart tager mere hensyn til mælkeproducenterne end til den store gruppe af børn, der lider under mælken.

Mange folkeslag tåler ikke mælkeprodukter. Det gælder bl.a. grønlændere, indianere, asiater, afrikanere og mennesker fra Mellemøsten. De har ikke det enzym i tarmen, der spalter laktosen

Om Frede Bräuner

Frede Bräuner blev uddannet folkeskolelærer 1983 og arbejdede i folkeskolen frem til 1985, hvor han blev ansat i Heltidsundervisningen under Århus Ungdomsskole.

Han har gennem alle årene beskæftiget sig med sammenhængen mellem kost, adfærd og indlæringsevne Siden 1998 har han deltaget i den offentlige debat om emnet gennem radio og tv, avisartikler, foredrag mv.

I 2002 udgav Frede Bräuner bogen Kost – adfærd – indlæringsevne, der i 2010 udkom i 5. udgave..

Information fra Sundhedsguiden

Denne artikel stammer fra bogen " Kost – adfærd – indlæringsevne" af Frede Bräuner. Indholdet er et udtryk for forfatterens egen holdning og erfaring.
Man bør altid kontakte sin læge, før man begynder at eksperimentere med eller vælger at udelukke visse fødevarer fra kosten. Man bør også tale med sin læge, om brug af kosttilskud.