Almindelig førstehjælp Artikel

Almindelig førstehjælp er al førstehjælp, der ikke kan betegnes som livreddende, herunder psykisk førstehjælp som f.eks. chok/shock og sorg

Almindelig førstehjælp er bla. at rense sår, lægge en forbinding eller dække læsioner

Almindelig førstehjælp er bla.
at rense sår, lægge en forbinding
eller dække læsionerAlmindelig førstehjælp er al førstehjælp, der ikke kan betegnes som livreddende, herunder psykisk førstehjælp.

Du skal fortsætte med livreddende førstehjælp, men derudover kan du gøre meget andet for den tilskadekomne. Det er også almindelig førstehjælp at undersøge den tilskadekomne nærmere.

Almindelig førstehjælp er f.eks.

  • At sætte plaster på eller lægge en forbinding.
  • At lægge en armslynge ved forstuvning eller brud på arm.
  • At rense småsår med vand og sæbe.
  • At tildække sår og læsioner.

Psykisk førstehjælp

Det er normalt at reagere på unormale hændelser

Det er normalt at reagere på
unormale hændelser.Man kan opleve forskellige former for psykiske reaktioner efter en ulykke. Det gælder både, hvis man har været direkte involveret i ulykken, og hvis man har været i nærheden af ulykkestedet.

Det er meget forskelligt, hvordan reaktionerne opleves, og hvor længe de varer. Der er dog nogle reaktioner, der ofte opstår for personer, der gennemgår en krise.

Chok

I den første tid efter ulykken kan man opleve en mangel på følelsesmæssig reaktion og en følelse af uvirkelighed. Det kan være svært at forstå, hvad der er sket og det er normalt at få ændert sin tidsopfattelse af ulykken, så tiden under selve ulykken enten huskes som meget lang eller meget kort.
Det kan føre til en følelse af skyld over at man ikke gjorde nok for at hjælpe de personer som kom til skade ved ulykken. Denne reaktion kommer ofte selvom der reelt ikke var mulighed for at handle anderledes.

Sorg

Efter en tid kommer en periode, hvor følelser som sorg, smerte og tristhed opstår. Disse følelser kan for nogen hænge sammen med en overlevelsesskyld: "Hvorfor er det netop mig, der lever?" Når der er gået et stykke tid fra ulykken skete, får nogle en følelse af at blive glemt.

Familie og bekendte er ofte meget opmærksomme på at spørge til ulykken i tiden lige efter. Men har man oplevet en ulykke, er den ofte i bevidstheden i meget længere tid, end omgivelserne forventer.

Genoplevelse

Det er normalt, at personer, der har været involveret i en ulykke, er påvirket af oplevelsen i lang tid efter ulykken, og at den stadig fylder meget i bevidstheden.

Dette kan komme til udtryk i form af koncentrationsbesvær, angst, øget irritabilitet, lethed til gråd, søvnbesvær og gentagne tanker om ulykken.