Alternativ behandler Artikel

Tilskud


Den offentlige sygesikring giver ikke tilskud til behandling hos alternative behandlere.

Sundhedsvæsenets kontakt med de alternative behandlere sker via et kontaktorgan under Sundhedsstyrelsen, hvor der bl.a. sidder repræsentanter for en række alternative behandlerorganisationer, Forbrugerrådet, Sundhedsministeriet samt forskere. Kontaktorganets hovedopgave er at fremme en dialog mellem det etablerede sundhedsvæsen og de alternative behandlere. Der er udarbejdet en strategi for, hvordan man kan indsamle information om og forske i de forskellige alternative behandlingsformer.

Klage & Erstatning


Der findes ingen lov om alternativ behandling, men området er reguleret via lægeloven.

Der kan ikke klages over en behandling som ikke virker, ventetider, aflysning af aftaler o.s.v. Flere alternative behandlerforeninger vil og kan dog gå ind og lave sanktioner mod behandleren. I Sundhedsguidens fagbog kan man ved flere behandlere se hvilken forening de er medlem af, herudover findes der en oversigt over alternative foreninger.

Erstatning og klagemuligheder kan prøves ved en domstol, hvis behandleren påviseligt har udsat dig for fare. Her er der nogle reguleringer i lægeloven som kan finde anvendelse i en evt. sag:

1. Kvaksalveribestemmelsen. Den siger, at hvis en person, der ikke har autorisation som læge, tager syge i kur, og vedkommende derved udsætter andres helbred for påviselig fare, straffes behandleren med bøde eller hæfte. Det er kun lovligt at udføre akupunktur, med nåleindstik, hvis vedkommende har autorisation som læge eller har en læge på supervision.

2. Den der betegner sig selv som læge uden at være det kan straffes med bøde.

3. Hvis man bliver behandlet af en person, som ikke har autorisation som læge, for og med følgende:
 • veneriske sygdomme i smittefarligt stadium
 • tuberkulose
 • smitsomme sygdomme
 • operative indgreb
 • lokal og fuldstændig bedøvelse
 • yder fødselshjælp
 • anvender lægemidler, som er receptpligtig
 • anvender røntgenbehandling
 • anvender radiumbehandling
 • anvender elektriske apparater, som sundhedsministeren har nedlagt forbud mod bliver brugt af uautoriserede personer.

Dette kan straffes med bøde eller op til et års fængsel. At behandleren ikke har kunne erkende sygdommens art, frikender ham ikke.

Denne tekst er opdateret i november 2004

Tilskud


Den offentlige sygesikring giver ikke tilskud til behandling hos alternative behandlere.

Sundhedsvæsenets kontakt med de alternative behandlere sker via et kontaktorgan under Sundhedsstyrelsen, hvor der bl.a. sidder repræsentanter for en række alternative behandlerorganisationer, Forbrugerrådet, Sundhedsministeriet samt forskere. Kontaktorganets hovedopgave er at fremme en dialog mellem det etablerede sundhedsvæsen og de alternative behandlere. Der er udarbejdet en strategi for, hvordan man kan indsamle information om og forske i de forskellige alternative behandlingsformer.

Klage & Erstatning


Der findes ingen lov om alternativ behandling, men området er reguleret via lægeloven.

Der kan ikke klages over en behandling som ikke virker, ventetider, aflysning af aftaler o.s.v. Flere alternative behandlerforeninger vil og kan dog gå ind og lave sanktioner mod behandleren. I Sundhedsguidens fagbog kan man ved flere behandlere se hvilken forening de er medlem af, herudover findes der en oversigt over alternative foreninger.

Erstatning og klagemuligheder kan prøves ved en domstol, hvis behandleren påviseligt har udsat dig for fare. Her er der nogle reguleringer i lægeloven som kan finde anvendelse i en evt. sag:

1. Kvaksalveribestemmelsen. Den siger, at hvis en person, der ikke har autorisation som læge, tager syge i kur, og vedkommende derved udsætter andres helbred for påviselig fare, straffes behandleren med bøde eller hæfte. Det er kun lovligt at udføre akupunktur, med nåleindstik, hvis vedkommende har autorisation som læge eller har en læge på supervision.

2. Den der betegner sig selv som læge uden at være det kan straffes med bøde.

3. Hvis man bliver behandlet af en person, som ikke har autorisation som læge, for og med følgende:
 • veneriske sygdomme i smittefarligt stadium
 • tuberkulose
 • smitsomme sygdomme
 • operative indgreb
 • lokal og fuldstændig bedøvelse
 • yder fødselshjælp
 • anvender lægemidler, som er receptpligtig
 • anvender røntgenbehandling
 • anvender radiumbehandling
 • anvender elektriske apparater, som sundhedsministeren har nedlagt forbud mod bliver brugt af uautoriserede personer.

Dette kan straffes med bøde eller op til et års fængsel. At behandleren ikke har kunne erkende sygdommens art, frikender ham ikke.

Denne tekst er opdateret i november 2004