Arolo-behandling Artikel


"Den første Arolo-behandling starter med en længere samtale, hvor klienten fortæller om sig selv og sine problemer. Behandleren er her en aktiv lytter. Formålet med denne indledende samtale er, at behandleren får noget at vide om hvad klienten mener om sig selv og sin situation."

Det første møde med Arolo


Den første Arolobehandling starter med en længere samtale, hvor klienten fortæller om sig selv og sine problemer. Behandleren er her en aktiv lytter. Formålet med denne indledende samtale er, at behandleren får noget at vide om hvad klienten mener om sig selv og sin situation. Det er ikke en dybdeborende psykoterapeutisk samtale. Hvor langt og hvor dybt samtalen skal være bestemmer klienten og som behandleren mener er rigtigt.

Arolo diagnosen


Efter samtalen holdes en kort pause og behandleren stiller en diagnose. Det varer ganske få minutter, mens klienten ligger på en behandlerbriks.
Der anvendes ingen apparater.

Diagnosen fortæller hvor dine energier er i disharmoni eller rettere hvor årsagen til din sygdom ligger.

Fra en mangel på harmoni opstår og indtil en sygdom bryder ud, kan der gå lang tid- i visse tilfælde flere år. Her kan en diagnose også vise årsagen til en sygdom inden den er brudt ud. En Arolodiagnose kan være en metode til sygdomsforebyggelse, ved besøg 1-2 gange om året.


Arolo er en holistisk behandlingsmetode


Arolo arbejder på et holistisk grundlag, og det vil sige klienten betragtes i en helhed og som en helhed. Behandlingen hjælper med at skabe harmoni i forholdet til de nære omgivelser og i klienten selv. Der skal være et ønske om at tage et aktivt medansvar af sin situation. Arolo kan også hjælpe på negative påvirkninger fra omgivelserne. Efter den første diagnose aftales et fremtidigt behandlingsforløb.


Arolo pyramiden


At betragte Arolo pyramiden er en god måde til at få en bedre forståelse af, hvad Arolo er. Det første man lægger mærke til er, at Arolo pyramiden er opdelt i 5 planer. Indenfor Arolo er der to centrale ord, og det er energi og harmoni. Når man er syg, er man ude af balance, og det betyder, at man ikke er i harmoni med sig selv og/eller med sine omgivelser.

At behandle med Arolo vil ganske enkelt sige, at lade Arolo-energien påvirke og ændre de energier, som ikke er i harmoni.

Alle 5 planer er udtryk for en bestemt energi, og enhver Arolobehandling starter med at finde det energi plan, som ikke er i harmoni. Når det er sket, påvirker Arolo-energien det pågældende plan og genskaber harmoni. For bedre at kunne forstå Arolo pyramiden vil jeg ganske kort fortælle om de 5 planer og starte med Materie, som er det plan vi alle kender bedst.

Planet for Materie kender vi som den fysiske krop, og det er her de fleste sygdomme viser sig. En disharmoni vil efter nogen tids forløb brede sig til det/de underliggende plan/er. Det er fordi, enhver energisvingning påvirker de energier, der ligger neden under, og som har en lavere svingning. Det er derfor, at mange sygdomme/symptomer i den fysiske krop har deres årsag for eksempel i vore følelser eller i vore tanker.

Planet for Energi er vort eget indre energisystem. Det kaldes også vores livsenergi, der løber i meridianbaner, som vi kender det indenfor akupunkturen. Når foråret nærmer sig er mange mennesker trætte - batteriet er ved at være fladt. Vi mangler solens livgivende energi og lys, og vinterdepressionerne har vist sig.

Planet for Psyke har med vore følelser at gøre, og her er der ofte ubalance for eksempel på grund af stress. Det er her, at mange mennesker føler, at de ikke har det godt med sig selv eller med deres omgivelser.

Planet for Ånd kaldes også det mentale plan. Det er her vore tanker har hjemme. Alle tanker fastholder energi, som hindres i at flyde, og der opstår spændinger, som udløser smerter. Migræne, forstoppelse og hold i ryggen er eksempler på fastholdt energi.

Det øverste plan Spiritualitet. Det er nok det plan, som er sværest at forklare, men det har med vore livsopgaver at gøre. En ubalance på det spirituelle plan fortæller vedkommende, at han/hun ikke følger sin oprindelige plan.


"Den første Arolo-behandling starter med en længere samtale, hvor klienten fortæller om sig selv og sine problemer. Behandleren er her en aktiv lytter. Formålet med denne indledende samtale er, at behandleren får noget at vide om hvad klienten mener om sig selv og sin situation."

Det første møde med Arolo


Den første Arolobehandling starter med en længere samtale, hvor klienten fortæller om sig selv og sine problemer. Behandleren er her en aktiv lytter. Formålet med denne indledende samtale er, at behandleren får noget at vide om hvad klienten mener om sig selv og sin situation. Det er ikke en dybdeborende psykoterapeutisk samtale. Hvor langt og hvor dybt samtalen skal være bestemmer klienten og som behandleren mener er rigtigt.

Arolo diagnosen


Efter samtalen holdes en kort pause og behandleren stiller en diagnose. Det varer ganske få minutter, mens klienten ligger på en behandlerbriks.
Der anvendes ingen apparater.

Diagnosen fortæller hvor dine energier er i disharmoni eller rettere hvor årsagen til din sygdom ligger.

Fra en mangel på harmoni opstår og indtil en sygdom bryder ud, kan der gå lang tid- i visse tilfælde flere år. Her kan en diagnose også vise årsagen til en sygdom inden den er brudt ud. En Arolodiagnose kan være en metode til sygdomsforebyggelse, ved besøg 1-2 gange om året.


Arolo er en holistisk behandlingsmetode


Arolo arbejder på et holistisk grundlag, og det vil sige klienten betragtes i en helhed og som en helhed. Behandlingen hjælper med at skabe harmoni i forholdet til de nære omgivelser og i klienten selv. Der skal være et ønske om at tage et aktivt medansvar af sin situation. Arolo kan også hjælpe på negative påvirkninger fra omgivelserne. Efter den første diagnose aftales et fremtidigt behandlingsforløb.


Arolo pyramiden


At betragte Arolo pyramiden er en god måde til at få en bedre forståelse af, hvad Arolo er. Det første man lægger mærke til er, at Arolo pyramiden er opdelt i 5 planer. Indenfor Arolo er der to centrale ord, og det er energi og harmoni. Når man er syg, er man ude af balance, og det betyder, at man ikke er i harmoni med sig selv og/eller med sine omgivelser.

At behandle med Arolo vil ganske enkelt sige, at lade Arolo-energien påvirke og ændre de energier, som ikke er i harmoni.

Alle 5 planer er udtryk for en bestemt energi, og enhver Arolobehandling starter med at finde det energi plan, som ikke er i harmoni. Når det er sket, påvirker Arolo-energien det pågældende plan og genskaber harmoni. For bedre at kunne forstå Arolo pyramiden vil jeg ganske kort fortælle om de 5 planer og starte med Materie, som er det plan vi alle kender bedst.

Planet for Materie kender vi som den fysiske krop, og det er her de fleste sygdomme viser sig. En disharmoni vil efter nogen tids forløb brede sig til det/de underliggende plan/er. Det er fordi, enhver energisvingning påvirker de energier, der ligger neden under, og som har en lavere svingning. Det er derfor, at mange sygdomme/symptomer i den fysiske krop har deres årsag for eksempel i vore følelser eller i vore tanker.

Planet for Energi er vort eget indre energisystem. Det kaldes også vores livsenergi, der løber i meridianbaner, som vi kender det indenfor akupunkturen. Når foråret nærmer sig er mange mennesker trætte - batteriet er ved at være fladt. Vi mangler solens livgivende energi og lys, og vinterdepressionerne har vist sig.

Planet for Psyke har med vore følelser at gøre, og her er der ofte ubalance for eksempel på grund af stress. Det er her, at mange mennesker føler, at de ikke har det godt med sig selv eller med deres omgivelser.

Planet for Ånd kaldes også det mentale plan. Det er her vore tanker har hjemme. Alle tanker fastholder energi, som hindres i at flyde, og der opstår spændinger, som udløser smerter. Migræne, forstoppelse og hold i ryggen er eksempler på fastholdt energi.

Det øverste plan Spiritualitet. Det er nok det plan, som er sværest at forklare, men det har med vore livsopgaver at gøre. En ubalance på det spirituelle plan fortæller vedkommende, at han/hun ikke følger sin oprindelige plan.