Arteritis temporalis og polymyalgia rheumatica tema

Arteritis temporalis og polymyalgia rheumatica er nært beslægtet og det er stort set kun personer over 50 år, de rammer. Behandling er i begge tilfælde prednisolon. Fælles symptomer er træthed, feber, nedsat appetit og vægttab. Derudover vil der være symptomer karakteristisk for hver af de to sygdommene.

Arteritis temporalis og polymyalgia rheumatica er nært beslægtet og det er stort set kun personer over 50 år, de rammer. Behandling er i begge tilfælde prednisolon. Fælles symptomer er træthed, feber, nedsat apetit og vægttab. Derudover vil der være symptomer karateristisk for hver af de to sygdommene.

Definition og årsag

De to sygdomme arteritis temporalis (AT) og polymyalgia rheumatica (PR) er så tæt beslægtede, at de her beskrives i samme artikel. Omkring halvdelen af patienterne med AT har også PR og 10-15% af patienterne med polymyalgia rheumatica har forandringer svarende til arteritis temporalis.

Arteritis betyder betændelse i en arterie (pulsåre), og da denne sygdom hyppigst forekommer i tindingearterien (temporalarterien) har den fået sit navn herefter. Sygdomme ses da også i andre af hovedets arterier bl.a. i øjets.
Tilstanden kaldes også kæmpecelle arteritis pga. det typiske udseende af betændelsescellerne. Når der opstår betændelse i en arterie, kan denne lukke til og give problemer fra det område, den forsyner med ilt.

Både AT og PR ses praktisk talt aldrig hos personer under 50 år, og ofte optræder sygdommene omkring 70 års alderen. I Danmark får ca. 20 ud af 100.000 personer over 50 år AT årligt, og ca. 40 ud af 100.000 personer diagnosticeres årligt med PR. Begge sygdomme forekommer ca. dobbelt så hyppigt hos kvinder.

Symptomer på arteritis temporalis og polymyalgia rheumatica

Fælles symptomer for de to sygdomme er:
  • Træthed
  • Feber
  • Nedsat appetit
  • Vægttab
Ved polymyalgia rheumatica ses tillige:
  • Muskelstivhed
  • Muskelsmerter
Symptomerne opstår primært ved i skulderpartiet, i nakkemuskulaturen og i bækkenets muskler.

Ved arteritis temporalis kan der, udover fællessymptomerne, være:
  • Tindingehovedpine, som oftest viser sig i den ene side, men kan være i begge tindinger
  • Ondt i tyggemuskulaturen ved brug
  • Ømhed, rødme og manglende puls over tindingearterien
  • Hvis øjenarterien inddrages, opstår der synsforstyrrelser, og det leder til blindhed. Øjenmanifestationer er derfor meget alvorlige symptomer, der kræver akut behandling

Forholdsregler og diagnose

Oplever man hovedpine af længere varighed, bør man altid søge læge. Er man over 50 år og føler generel utilpashed og hovedpine kombineret med muskelsmerter og stivhed, kan læge vælge at undersøge for arteritis temporalis.

Udover det klassiske sygdomsbillede vil lægen styrket sin mistanke ved en blodprøve, der kan vise, om der er en betændelsestilstand i kroppen.

Den endelige diagnose bliver stillet via mikroskopundersøgelse for kæmpeceller i en vævsprøve (biopsi) fra tindingearterien.

Behandling af arteritis temporalis og polymyalgia rheumatica

Behandlingen består i det akutte tilfælde (især hvis der er øjeninvolvering) af høje doser prednisolon (binyrebarkhormon). Behandlingen er meget effektiv og allerede inden for det første døgn, vil der være bedring hos mange.

Patienter med polymyalgia rheumatica behandles ikke så akut og med mindre doser prednisolon. Behandlingen trappes langsomt ned til den lavest mulige dosis. Sygdommens aktivitet vurderes løbende med blodprøver

Forløb

Det er hyppigt, at sygdommen bryder ud igen. Ofte 1-3 år efter sygdomsdebut, og ofte er det i forbindelse med ophold i brugen af medicinen. Man vil herefter trappe prednisolonbehandlingen op igen.

Langt de fleste patienter med disse sygdomme bliver dog fuldstændig raske efter behandling.

Komplikationer

Hyppigste alvorlige komplikation til arteritis temporalis er blindhed. Ved de mindste tegn på dette skal der behandles hurtigt, og inden synsnedsættelse eller blindhed opstår, da der er tale om uoprettelige skader. Ved aflukning af arterier til hjernen kan der opstå slagtilfælde.

Der er ingen farlige komplikationer til polymyalgia rheumatica udover den øgede risiko for udvikling af arteritis temporalis.

Read about Temporalis arteritis and polymyalgia rheumatica in english

Artikler

artikel

Urinvejsinfektion

Infektion i urinvejene er en meget almindelig lidelse. Hos spædbørn er det ...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Forebyg fedme hos dit barn

Det er vigtigt at være opmærksom på barnets vægt helt fra de er små. Som fo...

Redaktionen 27/06/2006
artikel

Meckels divertikel

Definition og årsagMeckels divertikel er en af de almindeligste medfødte ab...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Totalt nyresvigt

Totalt nyresvigt betegner en akut livstruende tilstand, hvor nyrefunktionen...

Redaktionen 14/10/2003
kategori

Pædiatri (børnesygdomme)

Pædiatri omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af alle typer sygd...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Psykiske forstyrrelser

Redaktionen 23/02/2009
artikel

Forebyggelse af livsstilssygdomme hos overvægtige

Selvom du er overvægtig, kan du sagtens forebygge livsstilssygdomme og gøre...

Redaktionen 27/06/2006
artikel

Børnesår

Der har været en del tilfælde med børnesår på det seneste i de forskellige ...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Kronisk nyresvigt

Kronisk nyresvigt er en lidelse, som kommer gradvist. Lidelsen kan være slu...

Redaktionen 14/10/2003