Arvelig betinget brystkræft og æggestokkræft Artikel

Brystkræft er den hyppigste kræftsygdom blandt danske kvinder, og årligt får cirka 4.000 påvist sygdommen.

Hos cirka 5-10 procent af kvinderne brystkræften arvelig. Brystkræft kan nedarves til en kvinde fra slægtninge i både hendes mors og fars familie. Hos en mindre del af de arvelige tilfælde af brystkræft finder man en mutationsfejl i to gener, som man kalder BRCA1 og BRCA2. Man kalder det at være BRCA-positiv.
En fejl i disse to gener betyder, at man har en øget risiko for brystkræft og kræft i æggestokkene og æggelederne.

Læs også: Sådan undersøger du dig selv for brystkræft

Kriterier for at blive undersøgt om kræften er arvelig

Hvis du er bekymret for om kræft er arveligt i din familie, skal du kontakte din læge, som kan henvise dig til et genetisk rådgivningscenter. Der er en mulig øget risiko for kræft hvis du kan svare ja til en eller flere af de nedenstående:
 • Der er to eller flere tilfælde af brystkræft før 50-års alderen hos din mor, søstre eller døtre (førstegrads slægtninge)
 • Der er tre tilfælde af brystkræft hos førstegradsslægtninge, hvor mindst én af disse blev syg før 50-års alderen
 • Der er to eller flere tilfælde af brystkræft hos andengradsslægtninge gennem dinfar eller bror – dvs. ens farmor, fastre eller din brors døtre
 • Du har et nært familiemedlem med brystkræft før 40-års alderen
 • Du har et familiemedlem, der har haft kræft i begge bryster
 • Der er en mand med brystkræft i familien
 • Du har et familiemedlem, der har haft både bryst- og æggestokkræft
 • Der i den nærmeste familie er både tilfælde med brystkræft og kræft i æggestokkene
 • Der er 2 eller flere tilfælde af kræft i æggestokkene eller æggelederne i familien
 • Der i familien er påvist en genmutation i BRCA1 eller BRCA2
 • Du har selv fået konstateret brystkræft, og du er bekymret for, om kræfttilfældene i din familie er arveligt betinget
Læs også: Brystkræft - symptomer og behandling

Hvis du har BRCA1 og BRCA2

I Danmark er der lavet et landsdækkende undersøgelsesprogram , som man tilbyder raske kvinder, som har en øget risiko for at få brystkræft og æggestokkræft fordi de er arveligt betinget

Hvis det bliver konstateret at du har genfejl BRCA1 og BRCA2, vil du blive tilbudt at komme til kontrol for at få undersøgt bryst og underliv resten af dit liv

At få fjernet raske bryster

Nogle kvinder vælger at få fjernet begge bryster (mastektomi)som forebyggende behandling. At fjerne brysterne giver ikke en fuld beskyttelse mod brystkræft, men reducerer risikoen. En undersøgelse i Danmark har vist at hos 100 højrisiko kvinder, som fik fjernet brysterne som forebyggelse, fik 3 senere konstateret brystkræft alligevel

Læs også: Brystoperationer efter kræft - hvad er en mastektomi

Gentest har konsekvenser for flere

Hvis du mistanke om at du er arvelig betinget og gerne vil gentestes for det, er det vigtigt at du overvejer hvilke konsekvenser sådan en gentest kan have, ikke kun for dig, men også din nærmeste familie. Både din mor, dine søskende og dine børn vil direkte kunne blive påvirket af resultatet at sådan en undersøgelse og det kan derfor være en god ide, at få talt det igennem i familien på forhånd.