Arver vi vores forældres overvægt? Artikel

Læs om overvægt og om det er arveligt. Få viden om undersøgelser af vægttab og arvelighed. Læs om overvægt er arveligt eller om det handler om vaner og livsstil.


Hvem kender ikke til udtalelser som: "Her i vores familie er vi kraftig bygget" eller "Vores familie har en lav forbrænding, så vi tager på, bare vi ser på et stykke chokolade"!?

Overvægt er arveligt, ja! Men det, som langt de fleste af os arver, er snarere vaner og livsstil, end sygdom som giver overvægt. Vi kan give generne skylden, men dem kan vi på nuværende tidspunkt ikke gøre så meget ved. Vaner og livsstil kan vi derimod ændre på gennem bevidst at arbejde med dem.

På Sahlgrenska Akademiet i Gøteborg i Sverige, har man kørt et forsøg over et år med kvinder i alderen 18-25 med stærkt overvægtige forældre. Formålet med forsøget var, at finde ud af om man kunne forhindre disse begyndende overvægtige kvinder i at udvikle fedme. Gennem at tilbyde dem et intensivt støtteprogram, ville man se om det kunne hjælpe dem til at leve et sundere og dermed slankere liv.

For at kunne måle effekten af forsøget, arbejdede man med en behandlingsgruppe, som fik tilbudt hjælp, og en kontrolgruppe, som blot levede videre uden yderligere støtte. Ved projektets start havde de unge kvinder i behandlingsgruppen en gennemsnitlig BMI på 28, kontrolgruppen havde en gennemsnits BMI på 26. Behandlingsgruppen mødtes enten i støttegrupper eller fik individuel rådgivning gennem hele det år forsøget kørte. Kontrolgruppen fik til sammenligning en helbredsundersøgelse, da projektet startede, og én igen et år efter, da forsøget sluttede.

Deltagerne i behandlingsgruppen tabte sig i gennemsnit 3,2 kg i løbet af det år, kontrolgruppen tog i gennemsnit 2,6 kg på i den samme periode.

Selvom alle kvinderne var meget motiverede til at tabe sig da forsøget startede, er det alligevel tankevækkende, hvor svært det er at tabe sig, hvis ikke man får hjælp og støtte til det. Støtte og vejledning er vigtige faktorer, når man skal ændre livsstil og bryde vaner.
Det er ikke ligegyldigt, hvilken hjælp man søger, når man vil tabe sig. Markedet bugner af vægttabstilbud, og det er vigtigt, at man forholder sig kritisk til hvad de forskellige metoder tilbyder og om de videnskabeligt kan dokumenter deres resultater.

Weight Watchers er en virksomhed, som har specialiseret sig i vægttab gennem, mad, motion, motivation og møde.

  • Mad - spis en sund og varieret kost med plads til det sjove

  • Motion - indarbejd motion som en del af hverdagen

  • Motivation - Find ud af hvad der kan få dig til at holde fast

  • Møde - Få støtte og opbakning fra andre i samme båd


Fire meget vigtige faktorer når man vil have et varigt vægttab. At tabe sig er sjældent et spørgsmål om at følge en bestemt kur i en periode. At tabe sig og holde vægten, kræver at man er indstillet på at se sin livsstil og vaner, også dem som er nedarvet fra familien, i øjnene.
Tænker du på at tabe dig og er i gang med at undersøge markedet for muligheder, så er det en god ide at overveje:

  • Vil jeg kunne leve med dette program resten af livet?

  • Virker vægttabsløfterne realistiske?

  • Vil mine nærmeste, evt. familie, kunne spise den samme mad, og leve det samme liv som mig?

  • Hvad er mine forventninger til hvor meget jeg vil tabe mig f.eks. om ugen? - er de forventninger realistiske?

Weight Watchers kan videnskabelig dokumentere effekten af sit program, og har Arne Astrup som lægefaglig rådgiver. Der afholdes mere end 160 møder om ugen fordelt over hele landet. Interesserede kan overvære et møde, inden man beslutter sig for at melde sig ind. Man kan starte hver uge.


For yderligere information ring 33 11 01 41 eller besøg www.weightwatchers.dk

Denne artikel er oprettet på Sundhedsguiden d. 22.05.06