Astrologi tema

Astrologien er en måde at anskue og forstå verden, os selv og andre mennesker på.

Astrologi betyder læren om den indflydelse, som månen, solen, planeterne og fiksstjernerne formodes at have på livet på Jorden, samt kunsten at forudsige fremtiden ved hjælp af beregninger af himmellegemernes positioner.

Astrologi er ikke et enkelt fagområde, men består af en række astrologiske discipliner, som er baseret på en fælles filosofi: hermetisk. Den hermetiske filosofi går ud fra, at alt er én enhed, også kaldet holisme.

Astrologien hviler på den grundantagelse, at himmellegemerne påvirker livet på Jorden ved deres formodede fysiske og symbolske egenskaber.

Hvad kan man behandle med Astrologi?

Astrologer er hverken behandlere eller terapeuter, og kan derfor ikke anvendes til behandling af sygdomme. Dog arbejder astrologer almindeligvis som rådgivere, hvor en horoskoptegning kan anvendes som diagnoseredskab i forbindelse med terapi.

Yderligere informationer

Moderne astrologi dateres tilbage til starten af 1900-tallet.

Der er delte meninger blandt astrologer om astrologiens status og funktion. Nogle benytter det som et redskab til selverkendelse, mens andre mener, at der er tale om en objektiv videnskab.

Den sidste kategori af moderne astrologer henviser til mere eller mindre korrekte statistiske analyser og videnskabelige undersøgelser af mulige forbindelser mellem himmelske og jordiske fænomener, fx mellem solpletter og ulykkestilfælde.

Artikler

artikel

Uldbukser

Bruges uden på en stofble og bomuldsbukser i stedet for plasticsnip eller g...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Ulykker

Børn i alle aldre er udsat for ulykker, fordi barnet hele tiden udvikler si...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Spædbarnets urin

De første døgn kan barnets urinmængde være sparsom, men barnet skal have ti...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Æggestokkene, livmoderen og livmoderhalsen

I æggestokkene, livmoderen og livmoderhalsen, kan der opstå sygdomme som bl...

Redaktionen 03/02/2009
artikel

Børnesygdomme

Det kan være svært at afgøre om et lille barn er sygt. Sommetider optræder ...

Redaktionen 23/01/2009
kategori

Kiropraktik

En kiropraktor kan hjælpe med problemer i muskler og led i f.eks. ryg og na...

Redaktionen 19/02/2009
artikel

Urinvejsinfektion

Infektion i urinvejene er en meget almindelig lidelse. Hos spædbørn er det ...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Interstitielle lungesygdomme

Interstitielle lungesygdomme kommer af betændelseslignende tilstande i lung...

Redaktionen 07/11/2007
kategori

Børns hudproblemer

En velplejet hud er et vigtigt forsvar mod varme, kulde og ikke mindst sygd...

Redaktionen 14/03/2013