At lege er at lære Artikel

Børn med ringe koncentrationsevne magter i mindre grad end andre børn at fordybe sig i at lege og tilegner sig derfor ikke de færdigheder, der er nødvendige for at blive ‘hele’ mennesker. Det kræver koncentrationsevne og udholdenhed dagligt at indøve det utal af spilleregler, der gælder for menneskeligt samvær.

Børn med ringe koncentrationsevne magter i mindre grad end andre børn at fordybe sig i at lege og tilegner sig derfor ikke de færdigheder, der er nødvendige for at blive ‘hele’ mennesker. Det kræver koncentrationsevne og udholdenhed dagligt at indøve det utal af spilleregler, der gælder for menneskeligt samvær.

Leg lærer os livets spilleregler

Børn, der ikke magter at lege, bliver udstødte og ladt alene. Udstødte børn vælger ofte uheldige og uhensigtsmæssige måder at søge kontakt med deres omverden og andre mennesker. Problemet bliver dermed selvforstærkende. Disse børn bliver paniske og desperate i kampen for at vinde anerkendelse og respekt. Det er altafgørende at kunne dyrke venskaber. Herigennem indlæres spilleregler, der gælder i parforhold og blandt mennesker generelt.

Manglende venskaber påvirker voksenlivet

Piger, der ikke får gode veninder, kaster sig ofte tidligt rundt blandt drengene og får senere problemer med at leve i parforhold.

Drenge er afhængige af at kunne fungere og indpasse sig i hierarkier og være i stand til kunne gebærde sig på alle pladser i et sådant hierarki. Drenge, der aldrig finder ind i dette mønster, bliver ofte tiltrukket af kriminelle grupper, hvor man konstruerer fasttømrede hierarkier med ‘bosser’, der styrer deres ‘undersåtter’. Her har vi en væsentlig forklaring på, at netop denne gruppe taber i sociale sammenhænge. De har ganske enkelt ikke haft de nødvendige forudsætninger for at lære at begå sig blandt mennesker.

Belastede børn har svært ved at lege

Leg er at lære, eksperimentere og udforske – en disciplin, som mange belastede børn netop ikke behersker. Disse børn har derfor ringe chancer for at klare sig i samfundet på det intellektuelle og kulturelle plan.

Gennem leg opnår børn

  • at fordybe sig i fantasi og kreativitet
  • at føre teorier ud i handling
  • at lære samarbejde og social forståelse
  • at udvikle forståelse for fysiske love og genstande
  • at udforske egne og andres grænser
  • at tilsidesætte egne behov og give plads til andres
  • at udvikle forståelse og omsorg for andre mennesker
  • at bearbejde oplevelser fra hverdagen

Fejlernæring har sociale konsekvenser

Fejlernærede børn, der hovedsageligt lever på hurtige kulhydrater, har – som følge af bl.a. lavt blodsukker, allergier og forskellige mangelsymptomer – ringe koncentrationsevne, der gør, at disse børn ofte vælger ‘lette løsninger’ og kommer til at leve et overfladisk liv uden fordybelse.
Disse ‘lette løsninger’ og dette liv gør, at de mister indsigt og føling med det samfund, de lever i. Resultatet er, at mennesker, der lider af lav koncentrationsevne, i stort og stigende omfang havner på samfundets bund. Gruppen har svært ved at honorere de krav, der stilles på arbejdsmarkedet, og bliver sat ud på et sidespor intellektuelt og kulturelt. Samtidig er disse mennesker hårdt ramt af misbrug, sygdom og lav levealder. De bevæger sig ind i en ‘osteklokke’ – deres koncentrationsevne og fysiske og psykiske formåen tillader dem ikke andet.

Om Frede Bräuner

Frede Bräuner blev uddannet folkeskolelærer 1983 og arbejdede i folkeskolen frem til 1985, hvor han blev ansat i Heltidsundervisningen under Århus Ungdomsskole.

Han har gennem alle årene beskæftiget sig med sammenhængen mellem kost, adfærd og indlæringsevne Siden 1998 har han deltaget i den offentlige debat om emnet gennem radio og tv, avisartikler, foredrag mv.

I 2002 udgav Frede Bräuner bogen Kost – adfærd – indlæringsevne, der i 2010 udkom i 5. udgave..

Information fra Sundhedsguiden

Denne artikel stammer fra bogen " Kost – adfærd – indlæringsevne" af Frede Bräuner. Indholdet er et udtryk for forfatterens egen holdning og erfaring.
Man bør altid kontakte sin læge, før man begynder at eksperimentere med eller vælger at udelukke visse fødevarer fra kosten. Man bør også tale med sin læge, om brug af kosttilskud.