Aura-Soma Terapi kategori

Aura-Soma er et healingssystem, skabt med henblik på, at bevidstgøre og erkende selvet gennem farver.

Aura-Soma er en form for sjælsterapi, hvor klienten vælger sine farver og remedier. Ifølge Aura-Soma teorien er den enkelte ansvarlig for eget liv og legeme, som i tidsaldre har været overladt til ydre autoriteter. Aura-Soma menes derfor, at kunne oplyse hvad den enkelte har mest behov for.

Aura-Soma kombinerer viden om aromaterapi og urtemedicin med en særlig tilgang til farver og viden om auraen.

Hvordan foregår en Aura-Soma behandling?

Ved en Aura-Soma reading vælger klienten intuitivt fire balance flasker. Disse fire flasker viser et komplet billede af klienten. De kan give behandleren oplysninger om personlighed, sundhedstilstand, blokeringer, og om hvor den enkelte befinder sig på sin livsvej.

Farverne anses som sjælens spejl og menes derfor, at give klare meddelelser om individets fysiske-, emotionelle-, mentale-, og åndelige behov. Denne genkendelsesproces åbner for tankeenergier om egen viden og kreativitet, og udvider bevidstheden til at omfatte større dele af den kosmiske helhed.

Behandlerens fortolkning kan give vejledning om:

  • Hvem du er: din aura, hvad du havde med dig til denne verden- dit sande selv.
  • Din fortid og din lektie i dette liv.
  • Din nutid: hvor på din livsvej du befinder dig lige nu. Hvad du gennemgår lige nu.
  • Din fremtid: dine mål, hvad du arbejder dig frem imod, din udvikling gennem tiden, mod dit mål og din mission.

I Aura-Soma arbejder man med forståelsen af farver, som værende naturens hurtigste kommunikation til underbevidstheden. Det menes, at lyset og farverne har stor effekt på hele kroppens totale energiinformation. Farverne kommunikerer med kroppens celler, og giver impuls til cellerne om reprogrammering, f.eks. genoprettelse af kroppens sundhed og balance.