Autisme (incl. Aspergers syndrom) Artikel

Hvad er autisme. Symptomer på er autisme. Behandling af autisme. Diagnose af autisme. Forebyggelse af autisme.

Definition og årsager


Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved, at barnet ikke kan skabe normal kontakt til andre mennesker, ej heller til sine forældre. Derudover består autisme af sprogforstyrrelser og rituel adfærd.

Aspergers syndrom er ligeledes en udviklingsforstyrrelse, hvor barnet er kontaktforstyrret i en grad, der minder om de mest begavede autistiske børn. Et barn med Aspergers syndrom er kendetegnet ved sine særinteresser. Sproget og intellektet er normalt.

Autisme hos børn er arveligt, men præcis hvad, der forårsager forstyrrelsen, er ikke kendt. Man ved, at der er nogle strukturelle ændringer i hjernen hos autistiske børn i forhold til raske.

Viden om årsagerne til Aspergers syndrom er begrænset. Man mener, at det kunne være en form for højt fungerende autisme. Der er nogle hjernesygdomme, som forøger risikoen for udvikling af Aspergers syndrom. Det drejer sig eksempelvis om forskellige kromosom-forstyrrelser og nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen .
Der menes også at være en arvelig grund til sygdommen.

Symptomer på autisme (inkl. Aspergers syndrom)


Autisme hos børn
Symptomerne på autisme hos børn kommer som regel til udtryk i de første leveår. Barnet er påfaldende uinteresseret i kontakt med forældrene. Barnet viser heller ikke interesse for at starte en dialog. Forældrene fortæller ofte, at de har svært ved at få øjenkontakt og trøste barnet.

Sprogbruget er ikke normalt, idet ord og sætninger har deres egen private mening. Barnet gentager samme ord eller sætning mange gange. Ca. halvdelen af børnene udvikler intet sprog.

Barnet udvikler ingen evne til at fungere i samspil med andre og kan heller ikke føle tilknytning til kendte ansigter som forældrenes. Denne evne udvikles dog senere. Barnet har ingen situationsfornemmelse og virker, som om det lever i en glasklokke.

Barnet fremtræder som vanebunden i sin adfærd. Det kan vise sig ved, at det bevæger sig i et vist mønster eller lave den samme kropsbevægelse inden en handling. Det kan også være optaget af talremser, f.eks. fødselsdatoer hos forskellige personer, men vil dog have svært ved at sætte ansigter og navne på.

Mange autistiske børn er mentalt retarderede (ca. ¾ af alle autistiske børn) og mange udvikler epilepsi.

Aspergers syndrom
Børn med Aspergers syndrom har kontaktforstyrrelser, som minder om autisme. Barnet viser som regel tegn på udviklingsforstyrrelse omkring førskolealderen. Den manglende sociale evne bliver rigtig tydelig, når barnet kommer i skole. Barnet gider ikke at lege med andre end sig selv. De har det bedst med at køre det hele på deres egne præmisser, og reagerer ofte voldsomt, hvis de ikke for lov til dette.

Et vigtigt kendetegn for Aspergers syndrom er barnets særinteresser. De fylder utrolig meget i hverdagen, og efterhånden handler alt om dette. Interesserne kan spænde fra en overdreven interesse for astronomi til ankomst og afgangstiderne for samtlige fly i Københavns lufthavn. Systematikken er vigtigst for barnet. Det er tallene og at kunne sætte dem i system, der er i højsædet. Børnene er meget vanebundne, og de reagerer voldsomt, hvis deres ritualer og vaner brydes.

Børnene har svært ved at forstå og tyde kropssprog, ironi og dobbeltbetydning af ord. De er ofte motorisk kluntede.

Komplikationer til autisme (inkl. Aspergers syndrom)


Et autistisk barn, som ikke er under opsigt af en voksen, løber altid en risiko for at blive skadet, da det ikke er i stand til at bedømme farligheden i en situation. I puberteten kan autistiske børn få angstanfald og blive selvødelæggende.

Forholdsregler og diagnose på autisme (inkl. Aspergers syndrom)


Hvis man kan fornemme, at ens barn er usædvanlig kontaktafvigende, svært at nå ind til samt har nogle af de ovenstående symptomer, er det en god ide at søge læge.

Diagnosen stilles på en grundig sygehistorie med alle observationer, man har gjort af barnet og dets adfærd. Det er derfor vigtigt at lægge mærke til selv de mindste ting, inden man går til lægen. I nogle tilfælde er det nødvendigt at observere barnet i daginstitutionen eller indlægge barnet til observation på en hospitalsafdeling for at få et klart billede af sygdommen.

Der bliver også foretaget en analyse af barnets kromosomer ved hjælp af en blodprøve, samt en analyse af hjernens elektriske aktivitet (EEG), da mange har epilepsi.

Hørenedsættelse og andre sansesygdomme skal udelukkes, da de ofte kan få børn til at virke isolerede, uden kontakt til omverdenen, ligesom autisme og Aspergers.

Behandling af autisme (inkl. Aspergers syndrom)


Autisme hos børn
Behandlingen har til formål at fremme intellektet, sproget, social evne samt generel indlæring. Forældre og andre voksne i barnets nærvær skal rådgives om den specielle håndtering af barnet. Den tværfaglige specialistbehandling, som udføres af læger, psykologer og pædagoger, tilpasses det enkelte barn, således at barnet lærer sociale og praktiske færdigheder samt får struktur i hverdagen.

Et autistisk barn kan i nogle tilfælde give så stærke belastninger og spændinger i hverdagen for familien, at det må passes på en institution.

Aspergers syndrom
Behandlingen stiler mod at kompensere for barnets specielle vanskeligheder. De fleste børn kan lære fornuftige sociale regler, men mangler stadig den fundamentale evne til at forstå andre mennesker.