Bachs Blomstermedicin kategori

Bachs Blomstermedicin er en særlig gren inden for homøopatien, der skaber balance i følelserne. Medicinen kan anvendes akut og som længerevarende behandling.

Bachs Blomstermedicin er behandling med Bachs blomsterremedier, som er udtræk af bestemte vilde planter og blomster. Remedierne består af i alt 38 remedier, hvoraf de 37 er fremstillet på basis af vilde, ugiftige blomster, mens det sidste består af rent kildevand.

Bachs tese er, at blomsterremedierne hver for sig besidder en kvalitet, som korresponderer med en grundlæggende positiv eller konstruktiv egenskab. Remedierne "bader" den uhensigtsmæssige egenskab i en energi, der inviterer den konstruktive mulighed frem. Herved renses mennesket for de energetiske kimdannelser, som kan sætte sig som fysisk sygdom.

Hvad kan behandles med Bachs Blomstermedicin?

Mange alternative behandlere i Danmark anvender blomsterremedierne i deres behandling, enten som eneste metode eller i kombination med andre naturlige helbredelsesformer.

Ifølge Bachterapeuter kan blomsterremedierne bruges mod følelsesmæssige tilstande som:

  • Manglende eller lav selvværd
  • Jalousi
  • Modløshed og fortvivlelse
  • Angst og bekymring
  • Stress
  • Chok og traumer

Terapeuten kan sammensætte flere blomsterremedier i behandlingen, alt afhængig af det problem som klienten kommer med.

Der findes på nuværende tidspunkt ingen oversigtsartikler om effekten af Bachs Blomstermedicin.

Hvordan foregår en behandling med Bachs Blomstermedicin?

Behandling med Bachs Blomstermedicin foregår hos en Bachterapeut.

Den første behandling begynder oftest med en samtale, hvor terapeuten danner sig et indtryk af klienten og det problem, som klienten henvender sig med.

På baggrund af samtalen udvælger terapeuten nogle egnede blomsterremedier. De udvalgte blomsterremedier blandes i en flaske, som klienten får med hjem, hvor terapeuten forklarer, hvordan blomsterremedierne skal indtages.

Bachs Blomstermedicin er flydende og indtages oftest som dråber i et glas vand eller som dråber direkte på tungen. Blomstermedicin er fortyndet med vand i forholdet 1:100.000, og indeholder derfor kun en meget lille dosis af planternes indholdsstoffer, som konserveres med tilsat alkohol.

Ifølge Bachterapeuter kan en virkning af Bachs Blomstermedicin forventes inden for få dage. Terapeuter understreger dog vigtigheden af, at have forståelse for, at længerevarende problemer ikke forsvinder fra den ene dag til den anden.

Bachs Blomstermedicin kan anvendes alene eller supplere andre alternative behandlingsformer.