Bedsteforældre Artikel

Det er heldigt for et barn, hvis det har nogle bedsteforældre, som holder af det. Jo flere i familien, der elsker barnet, des bedre er det.

Det er heldigt for et barn, hvis det har nogle bedsteforældre, som holder af det. Jo flere i familien, der elsker barnet, des bedre er det.

Bedsteforældrerollen er dog ikke altid nem. I er jo stadig deres børn, og derfor synes de måske, at de skal fortælle jer, hvordan I skal pleje og opdrage jeres barn.


Det er meget vigtigt, at I allerede fra starten, måske endda inden barnet bliver født, markerer rollerne. Barnet er jeres, og I bestemmer reglerne, og bedsteforældrene må i denne sammenhæng acceptere en andenplads.


Til gengæld er det bedsteforældrene, der bestemmer, når barnebarnet er hos dem, så længe de ikke overtræder jeres grænser.

Børnene tager ikke skade af at blive forkælet af bedsteforældrene. Børnene kan sagtens skelne mellem forældre- og bedsteforældrerollen. Det kan selvfølgelig blive et problem, hvis I har meget forskellige holdninger og samtidig bor tæt ved hinanden og ses dagligt eller ofte. Så må I som forældre tage problemet op og forlange, at bedsteforældrene retter sig mere efter jeres opdragelsesprincipper. Det kan f.eks. være et stort problem, at bedsteforældrene giver børnene dårlige kost- og slikvaner, hvis man hjemme prøver at lære barnet nogle sunde valg.

Lad børn og bedsteforældre have tid alene sammen, begge parter falder ind i mere naturlige roller, når de er alene.

Bedsteforældregenerationen i dag er en anden "type" end den, vi kendte tidligere. I dag er mange af bedsteforældrene i arbejde og derfor ikke så "tilgængelige" for børnefamilierne, som den ældre generation var tidligere. Respekter, at bedsteforældrene har deres eget liv og aftal f.eks. babysitning i god tid. Respekter også, at der af og til bliver sagt "nej", fordi de måske selv skal til noget, der er vigtigt for dem.

Men det er selvfølgelig også vigtigt, at bedsteforældrene bliver bevidste om, at der er brug for dem. De skal mærke, at de er en vigtig del af barnebarnets liv.

Der er skrevet bøger, som omhandler bedsteforældrerollen, og hvordan man får noget godt ud af den.