Behandling af alkoholafhængighed Artikel

Hvis man er afhængig af alkohol over lang tid, skal problemet anses som en egentlig sygdom, hvor man skal have hjælp på mange områder. For at komme i gang med en god behandling, er det vigtigt, at man som alkoholmisbruger har en god kontakt til sin behandler, og at man kan snakke åbent om problemet.

Antabus

Nogle alkoholikere kan det være interesserede i at gå i gang med en Antabus-behandling. Antabus er et stof, som hindrer alkoholnedbrydelsen. Indtager man alligevel alkohol under Antabus-behandling, får man meget ubehagelige symptomer som hovedpine, kvalme og opkastninger. I værste fald kan det være livstruende. Antabus-behandling bør man ikke selv administrere som misbruger, og man bør ligeledes undlade at inddrage ægtefælle, anden familie eller venner.

Antabus kan ikke stå alene

Antabus er ikke behandling og helbredende i sig selv, og bør derfor altid suppleres med psykoterapeutiske samtaler alene som misbruger og med familien. Disse samtaler har fokus på at støtte personen i sine stærke sider, bryde gamle vaner og informere samt undervise familien i, hvordan man skal hjælpe og håndtere misbrugeren. Denne behandling kan ske hos en alkoholenhed i det offentlige eller i det private regi.

Typisk arbejder der sådan et sted både socialrådgivere, plejepersonale, læger og tidligere misbrugere med stor erfaring indenfor dette felt. Alkoholenheden kan ligeledes formidle kontakt til socialforvaltningen så man kan få styr på den økonomiske situation, boligforhold og få lagt en plan for at komme tilbage i arbejde, når man er velbehandlet. En del alkoholmisbrugere kommer dog ikke i arbejde igen og må førtidspensioneres.

Terapi eller indlæggelse

Når man som alkoholiker er færdigbehandlet og ude af sit misbrug, er det vigtigt at man fortsat får støtteterapi for at udgå tilbagefald.
Ved svære abstinenser (delirium tremens) indlægges man på psykiatrisk hospital til medicinsk behandling med beroligende medicin samt væske- og vitaminbehandling. Herudover forsøger man at skabe rolige omgivelser og mulighed for søvn for personen.

Da mange med depression eller angsttilstande også har et alkoholmisbrug, er det vigtigt med sideløbende behandling for disse sygdomme for at stoppe misbruget.