Behandling af karpaltunnelsyndrom Artikel

Karpaltunnelsyndrom er en almindelig lidelse, og mere end 3000 opereres om året i Danmark. En operation er aktuel, hvis de natlige symptomer opleves som meget generende, eller hvis den nedsatte følelse i fingrene er vedvarende, da nerven i sådanne tilfælde kan få varige skader.

Operation som behandling

En operation går ud på at skabe mere plads i karpaltunnelen så nerven ikke trykkes. Det foregår ved, at det kraftige ledbånd skæres over. Det gror sammen igen i løbet af et par måneder, og håndfladen vil i denne periode være øm. De sidste 15 år har det været teknisk muligt at udføre indgrebet som kikkertoperation - dette kræver dog specielt udstyr og uddannelse.

Traditionel operation:

Ved en traditionel operation åbnes hele håndfladen for at kommet til ledbåndet.

Kikkertoperation:

Man komer hurtigere i gang efter en kikkertoperation.Ved en kikkertoperation skæres kun det strammende ledbånd over – huden og mellemliggende støttevæv lades urørt, og man kommer derfor hurtigere i gang igen efter en kikkertoperation.
Sygefraværet bliver således omtrent halveret afhængigt af, hvilket arbejde man har. Gevinsten er endnu større, hvis man har symptomer på begge sider, idet man med den mere skånsomme teknik kan tillade sig at operere begge hænder på én gang.

Forløb og komplikationer ved operation

Traditionel operation:

Såret i håndfladen sys sammen efter den traditionelle operationsmetode, og trådene fjernes efter 10-14 dage, og i denne periode aflaster man hånden. Man vil være øm i håndfladen i 4-6 måneder, hvilket også er den tid, det tager, inden håndkraften er normal.

Kikkertoperation:

Ved kikkertteknik lukkes indgangshullet med sårtape, som man selv fjerner efter en uge. Man må umiddelbart efter operationen bruge sin hånd. Man vil være øm i håndfladen i op til 2-3 måneder efter operation, hvilket også er den tid, det tager, inden håndkraften er normal.

Uanset operationsmetode er det vigtigt at holde hånden højt de første dage og gøre fingergymnastik.

Symptomer forsvinder ved operation

Hvis man har haft natlige symptomer, vil de fleste opleve, at de forsvinder umiddelbart. Har man haft vedvarende føleforstyrrelse, forsvinder dette ofte først efter et antal uger, undertiden måneder, afhængig af hvor længe man har haft føleforstyrrelserne.
Der er sjældent, at symptomerne kommer igen efter en operation.

Der er altid en lille risiko for betændelse ved operationer, men den er minimal ved brug af kikkertteknik. Alvorlige komplikationer ses hos mindre en 1% af patienterne.