Behandling af moderat til svær depression artikel

Depression kan behandles med medicin eller terapi. Depression er en alvorlig diagnose, som skal behandles. Svær depression kræver god behandling. Ifølge det internationale diagnosesystem ICD-10 inddeler man i dag depressioner i mild, moderat og svær depression.

Ifølge det internationale diagnosesystem ICD-10 inddeler man i dag depressioner i mild, moderat og svær depression.
Symptomerne er følgende og skal have bestået i mindst 14 dage:
 1. Dårligt humør.
 2. Manglende interesse.
 3. Nedsat energi.
 4. Forringet koncentration.
 5. Afbrudt søvn.
 6. Motorisk retardering eller agitation.
 7. Nedsat eller øget appetit.
 8. Nedsat selvværdsfølelse.
 9. Skyldfølelse.
 10. Selvmordstanker.

Ofte kan man udover ovennævnte symptomer se angst og tvangstanker , fysiske symptomer, som smerter eller lignende, hallucinatiner eller vrangforestillinger.

Eksempelvis kan nævnes, at en svært deprimeret patient føler, at andre kigger efter hende på gaden, at naboerne ser skævt til hende, eller hun er overbevist om, at årsagen tiln at hun har det så dårligtn er, at hun f.eks. for mange år siden har taget af kassen, hvor hun arbejdede i en bank.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at fysiske sygdomme kan minde om svær depression, demens, følger efter blodprop i hjernen, infektionssygdomme, vitaminmangel etc.

Mild depression defineres ved mindst 2 af de 3 første symptomer og 2 af de efterfølgende 7 symptomer.

Moderat depression svarer til, at 3 af de 7 symptomer, eller at 7 af de 10 symptomer, er tilstede i mild eller moderat grad.

Svær depression kræver tilstedeværelsen af de 3 første symptomer samt mindst 3 af de efterfølgende symptomer.

Med hensyn til behandlingen er det vigtig, at det er det totale kliniske billede, som er afgørende, for hvilken behandling der iværksættes. Hvilken anden behandling har patienten fået tidligere? Har den hjulpet? Har der været bivirkninger? Har det været nødvendigt at kombinere flere forskellige slags behandlinger? Endvidere er patientens indstilling, viden, forventning og tidligere erfaring også af væsentlig betydning.
 1. Antidepressiv behandling i effektiv dosering ved depression af mere end 2 ugers varighed med 4 eller flere diagnostiske symptomer.
 2. Præparatvalg; vurdering med baggrund i tidligere behandlingseffekt eller bivirkninger.
 3. Eventuelt kombineret med et beroligende præparat, hvis der er uro, ænngstelse og søvnløshed.
 4. Ældre patienter mindre dosis, gradvis stigning.
 5. Behandlingsvarighed 6 måneder efter ophørt depression.
De øvrige behandlingstiltag, psykoterapi eller social støtte, evt. viderehenvisning til hospital må vurderes fra patient til patient.

Relaterede artikler

artikel

Generelt om depression

Der findes mange årsager til depression, læs om hvorfor depression kan ramm...

Redaktionen 06/02/2009
artikel

Depression - forebyggelse og sundhedsfremme

Depression kan være tilbagevendende, læs om hvordan du forebygger, at du få...

Redaktionen 06/02/2009
artikel

10 fødevarer der forebygger vinterdepression

Når vintermørket er på sit højeste, og der stadigvæk er uoverskueligt lang ...

Redaktionen 19/12/2013
artikel

Depression efter fødslen (Fødselsdepression)

Depression efter fødslen er forholdsvis almindelig. Svær fødselsdepression ...

Redaktionen 30/10/2007
artikel

Forebyg en ny depression

Når du kan mærke, at depressionen er ved at ophøre, er det vigtigt, at du p...

Redaktionen 04/07/2006
artikel

Forebyg en ny depression med behandling

Depression og ny depression kan forebygges med behandling. Depressive kan f...

Redaktionen 04/07/2006
artikel

Forebyggelse af depression

I Danmark går 200.000 mennesker rundt med en depression, men omkring halvde...

Redaktionen 04/07/2006
artikel

Kvinders depressioner

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Lysbehandling ved vinterdepression (SAD) og vintertræthed

Lysbehandling kan afhjælpe vinterdepression (SAD) og vintertræthed. Ved at ...

Redaktionen 13/11/2009