Behandling af rynker - Kemisk peeling Artikel

En kemisk peeling fjerner det øverste hudlag, hvorefter der opstår en helingsproces, der stimulerer nydannelse af væv. De to mest anvendte kemiske peelinger er: TCA peel og Fenolpeel.


Kemisk peeling er en af metoderne til udglatning af rynker i ansigtet. En metode der har til hensigt at fjerne de øverste hudlag og i løbet af helingsprocessen stimulere nydannelse af bindevævsstrøg, som kan forbedre kvaliteten og udseendet af huden.

Der kan peeles (skrælles) med mange forskellige kemiske opløsninger. De mest almindeligt brugte er TCA peel og Fenolpeel, der begge ætser huden. Risiko ved brug af peeling er helingsproblemer og ardannelse. Peeling med fenol giver risiko for permanent fjernelse af hudens pigment, er hjertebelastende og har derfor begrænset anvendelse.

TCA peel:
Trikloreddikesyre har været en anerkendt metode til peeling igennem de sidste 10-15 år .
TCA er en syre, som ætser sig ned i huden. TCA kan anvendes i mange forskellige koncentrationer (oftest anvendes konc. på 25-40%) og i forskellig tid alt afhængig af, hvor dyb man ønsker peelingen. Høje konc. af TCA har en hurtig reaktionstid og kan derfor være svære at styre. TCA har en kumulativ effekt, hvilket vil sige, at jo mere man applicerer- jo dybere penetrerer syren. Med stærke koncentrationer er der øget risiko for at komme dybt ned i den reticulære del af dermis med helingsproblemer til følge og dermed komplikationer.
Såfremt man ønsker en behandling af dybe rynker (dyb dermal resurfacing) er fenolpeeling, dermabrasio eller laserbehandling mere forudsigelige metoder.

Fenolpeel:
Fenolpeeling til anvendelse indenfor kosmetisk ansigtskirurgi har været anvendt de sidste 30 år. Der anvendes som standard Bakers-Gordons formel som indeholder 88% fenol. Fenol kan fjerne middeldybe til dybe rynker, men afpigmenterer huden permanent og kan derfor kun anvendes i hele ansigtet - ikke i mindre områder. Patienten skal være indstillet på at anvende dækkende make-up resten af livet.
Patienter til fenolpeeling skal udvælges med omhu og patienterne skal være monitoreret under og efter behandlingen, da fenol er hjertebelastende.

Ved slibning af huden (dermabrasio) er risikoen, at man sliber for dybt i huden så huden ikke kan regenerere og heler med ar til følge. Samme problemer er der med anvendelse af kemisk peeling, hvor for lang behandlingstid eller anvendelse af en for stærk koncentration kan give skæmmende ar eller hud med pigmentforandringer.


Kilde: Rapport fra Sundhedsstyrelsen, December 2004
"Kosmetiske indgreb der foretages af læger i Danmark"

Teksten er offentliggjort d. 9/8- 2005