Beregningsgrundlaget Artikel

Tilskuddet udregnes ikke ud fra din købspris på medicinen, men fra det man kalder en referencepris. Referenceprisen er gennemsnitsprisen på de to billigste lægemidler, som er identiske med den medicin du tager. Dvs. lægemidler som har det samme virksomme stof, i samme mængde og i samme form, eks. tabletter. Det vil sige at du får mindre i tilskud i forhold til procenterne ovenfor, hvis du køber den dyreste medicin frem for den billigste.

Er en bestemt medicin dyrere i Danmark end den er i resten af EU, beregnes tilskuddet ud fra gennemsnittet af de priser, medicinen sælges til i EU. Referencepriser i Danmark og EU kan ses på www.medicinpriser.dk

Identiske lægemidler er lægemidler, som indeholder det samme virksomme lægemiddelstof, i samme mængde og i samme form - f.eks. tabletter. De virker derfor ens, selvom de måske ser forskellige ud og sælges under forskellige navne eller af forskellige importører og til forskellige priser.

Din læge kan vælge at skrive på recepten, at du skal have udleveret et ganske bestemt lægemiddel. Hvis lægen ikke har gjort det, skal apoteket i forbindelse med ekspeditionen undersøge, om der findes et identisk og billigere lægemiddel. Findes det - og overstiger prisforskellen en lovbestemt "bagatelgrænse" - skal apoteket enten udlevere det billigste lægemiddel (substituere) eller oplyse om, at der findes et billigere lægemiddel, som du kan vælge at få i stedet. Du kan således få udleveret et lægemiddel med et andet navn eller udseende end det, lægen har skrevet på recepten. Du kan dog være helt tryg. Lægemidlet har nøjagtig den samme virkning. Det koster bare mindre.

Du kan normalt selv bestemme, om du i stedet for det billigste lægemiddel hellere vil have udleveret det lægemiddel, som lægen har skrevet på recepten - også selvom det er lidt dyrere. Du skal blot bede apoteket om det. Prisforskellen mellem det billigste lægemiddel og det, du har valgt at få, skal du selv betale. Det betyder, at hvis De ønsker at købe medicin, der er dyrere, og som De kan få billigere i et andet mærke med samme virkning, så giver Sygesikringen stadig tilskud i forhold til den billige medicin.

Hvis du af medicinske grunde - det kan fx være allergi over for hjælpestofferne - er nødt til at bruge et af de dyrere lægemidler, kan din læge søge Lægemiddelstyrelsen om forhøjet tilskud, så tilskudsprocenten til dit lægemiddel bliver lige så stor som til det billigste, identiske lægemiddel . Hvis ansøgningen er velbegrundet og kan bevilges, modtager du en bevilling, der oplyser, hvilket lægemiddel der er givet forhøjet tilskud til. Hvis Lægemiddelstyrelsen afslår ansøgningen, er det kun din læge, der får besked.

Kun i de tilfælde, hvor lægen har skrevet på recepten, at du skal have et helt bestemt lægemiddel udleveret, kan du ikke vælge selv.

Hvis du køber et lægemiddel i håndkøb - uden recept - har apoteket ikke pligt til at følge substitutionsreglerne.

Tilskuddet udregnes ikke ud fra din købspris på medicinen, men fra det man kalder en referencepris. Referenceprisen er gennemsnitsprisen på de to billigste lægemidler, som er identiske med den medicin du tager. Dvs. lægemidler som har det samme virksomme stof, i samme mængde og i samme form, eks. tabletter. Det vil sige at du får mindre i tilskud i forhold til procenterne ovenfor, hvis du køber den dyreste medicin frem for den billigste.

Er en bestemt medicin dyrere i Danmark end den er i resten af EU, beregnes tilskuddet ud fra gennemsnittet af de priser, medicinen sælges til i EU. Referencepriser i Danmark og EU kan ses på www.medicinpriser.dk

Identiske lægemidler er lægemidler, som indeholder det samme virksomme lægemiddelstof, i samme mængde og i samme form - f.eks. tabletter. De virker derfor ens, selvom de måske ser forskellige ud og sælges under forskellige navne eller af forskellige importører og til forskellige priser.

Din læge kan vælge at skrive på recepten, at du skal have udleveret et ganske bestemt lægemiddel. Hvis lægen ikke har gjort det, skal apoteket i forbindelse med ekspeditionen undersøge, om der findes et identisk og billigere lægemiddel. Findes det - og overstiger prisforskellen en lovbestemt "bagatelgrænse" - skal apoteket enten udlevere det billigste lægemiddel (substituere) eller oplyse om, at der findes et billigere lægemiddel, som du kan vælge at få i stedet. Du kan således få udleveret et lægemiddel med et andet navn eller udseende end det, lægen har skrevet på recepten. Du kan dog være helt tryg. Lægemidlet har nøjagtig den samme virkning. Det koster bare mindre.

Du kan normalt selv bestemme, om du i stedet for det billigste lægemiddel hellere vil have udleveret det lægemiddel, som lægen har skrevet på recepten - også selvom det er lidt dyrere. Du skal blot bede apoteket om det. Prisforskellen mellem det billigste lægemiddel og det, du har valgt at få, skal du selv betale. Det betyder, at hvis De ønsker at købe medicin, der er dyrere, og som De kan få billigere i et andet mærke med samme virkning, så giver Sygesikringen stadig tilskud i forhold til den billige medicin.

Hvis du af medicinske grunde - det kan fx være allergi over for hjælpestofferne - er nødt til at bruge et af de dyrere lægemidler, kan din læge søge Lægemiddelstyrelsen om forhøjet tilskud, så tilskudsprocenten til dit lægemiddel bliver lige så stor som til det billigste, identiske lægemiddel . Hvis ansøgningen er velbegrundet og kan bevilges, modtager du en bevilling, der oplyser, hvilket lægemiddel der er givet forhøjet tilskud til. Hvis Lægemiddelstyrelsen afslår ansøgningen, er det kun din læge, der får besked.

Kun i de tilfælde, hvor lægen har skrevet på recepten, at du skal have et helt bestemt lægemiddel udleveret, kan du ikke vælge selv.

Hvis du køber et lægemiddel i håndkøb - uden recept - har apoteket ikke pligt til at følge substitutionsreglerne.