Berigede fødevarer – for eller imod? Artikel

Berigede fødevarer er almindelige fødevarer, der er tilsat ekstra vitaminer eller mineraler. I Danmark må man som hovedregel ikke tilsætte berige produkterne. Berigelse af fødevarer kan få usunde fødevarer til at fremstå sunde.

Hvad er berigede fødevarer?

Vitaminer og mineraler forekommer naturligt i vores fødevarer. Berigede fødevarer er almindelige fødevarer, der er tilsat ekstra vitaminer eller mineraler.

Ifølge sundhedsmyndighederne, får vi de næringsstoffer vi har brug for gennem den almindelige kost, hvorfor næringsstofmangel er ikke et udbredt problem.

Problemet er usund livsstil, hvilket fødevarer beriget med vitaminer og mineraler ikke kan ændre på.

Tværtimod frygter eksperter, at der er ved indførsel af berigede fødevarer, er risiko for at fokus fjernes fra at en vare kan være usund, mod at forbrugeren i stedet fokuserer på det tilsatte, der kan få en vare til at fremstå som værende sund.

Det er, med få undtagelser, forbudt at tilsætte ekstra vitaminer og mineraler til mad i Danmark. EU ønsker at skabe ens regler for berigelse i hele EU, da de mener det er nødvendigt med fælles EU-regler på området af hensyn til det indre marked.

Gennemføres disse regler kan stort set alle typer berigede fødevarer markedsføres i Danmark.

Danmark har indtil videre lov til at forbyde tilførsel af vitaminer i mad, de få tilfælde hvor berigelse er tilladt, er kun hvor berigelse kan medvirke til at forebygge eller helbrede mangelsygdomme i befolkningen.

For eller i mod berigede fødevarer

Der er ikke et enkelt facit, men både for og imod at berige fødevarer. Her er nogle af de synspunkter, som kommer frem i en undersøgelse fra Teknologirådet:

 • Forbrugerne skal frit kunne vælge mellem beriget og almindelig mad
 • Beriget mad er et trick fra industrien, så de kan sætte priserne op og tjene flere penge
 • Beriget mad gavner industrien og skader forbrugerne
 • Det er påvist, at flere næringsstoffer kan gøre os syge - hvorfor skal de så i maden
 • Beriget mad skaber kaos i vores måde at opfatte, hvad der er god og sund kost
 • Beriget mad et skridt på vejen mod en situation, hvor mad bliver til medicin
 • Mange ignorerer kostrådene og har brug for ekstra næring, så de kan forblive raske
 • Kontrol af beriget mad koster dyrt - brug hellere pengene til at udbrede kostrådene
 • Det er ikke et reelt valg, når beriget mad indebærer en sundhedsrisiko
 • EU fastsætter sikre øvre grænser for berigelse, så ingen risikerer at få for meget
 • Vi er med i EU og kan ikke have særregler, som hindrer den frie handel
 • Det er ikke flere vitaminer, vi mangler, det er en sundere kost og mere motion
 • Beriget mad ændrer vores måltidskultur radikalt

Forbrugerrådet kalder anvendelsen af berigede produkter en fødevarepolitisk skandale, og mener, at det kan medvirke til at legitimere usunde fødevarer, som chokolade eller sodavand, hvis det er tilsat vitaminer.

Kan få usunde fødevarer til at fremstå sunde

Industrien afviser, at de vil bruge reglerne til at få usunde fødevarer til at fremstå som sunde, og understreger at de berigede fødevarer ikke må udgøre en sundhedsrisiko, men at det handler om at give forbrugerne en valgmulighed.

En ansvarlig holdning fra industriens side, som Forbrugerrådet ser som noget positivt, men siger samtidig at det i andre lande viser sig, at man beriger lige præcis det, man skal undgå, hvilket der er risiko for også vil ske i Danmark.

Undersøgelser fra Storbritannien, hvor det er tilladt at tilsætte vitaminer og mineraler, viser også at tre ud af fire berigede produkter er fødevarer, som myndighederne normalt anbefaler forbrugerne at spise mindre af, fordi de enten indeholder store mængder sukker, salt eller fedt.

Vitaminer eller mineraler forbedrer ikke produkter, der i forvejen er for søde, salte eller fede. Og netop de områder hvor Fødevareindustriens interesse samler sig er:

 • cerealier (morgenmadsprodukter, brød og mel)
 • drikkevarer (saft, juice, mineralvand, sports- og energidrikke) samt
 • tyggegummi og pastiller.

Alle tre punkter, er områder der kan få den effekt som både Forbrugerrådet og Teknologirådet frygter;

- At beriget mad kan skabe forvirring i vores måde at opfatte, hvad der er god og sund kost.

En frygt, der ikke kun bunder i risikoen for at usunde fødevarer legitimeres. Men også risikoen for, at danskerne vil få vitaminer og mineraler i så høj dosis, at det kan være sundhedsskadeligt, og efterfølgende resultere i dårligere danske sundhedstilstande.