Betændelse i det indre øre (Labyrintitis) Artikel

Betændelse i det indre øre påvirker balancen i form af svimmelhed, påvirker hørelsen og kan medføre ufrivillige øjenbevægelser kaldet nystagmus. Alt efter årsag kan labyrintitis gå i sig selv, eller medføre kronisk påvirkning af hørelse og balance.

Definition og årsager


Ved betændelse i det indre øre er der tale om en betændelsestilstand i labyrinten. Labyrinten findes i det indre øre og består af buegangene og sneglen (se Ørets opbygning og funktion ). Buegangene medvirker til, at vi kan holde balancen, og sneglen omdanner lydbølgerne til nerveimpulser.

Betændelse i labyrinten kan opstå, hvis et kolesteatom danner en unaturlig kanal (en fistel) fra mellemøret til det indre øre, eller hvis en mellemørebetændelse spreder sig til indre øre, hvilket dog er sjældent. Desuden kan der opstå betændelse efter en operation i indre øre.

Symptomer på betændelse i det indre øre

  • Svimmelhed kan forekomme i meget varierende grad. Kan evt. forværres ved, at man flytter øjnene.
  • Kvalme og opkastning, ses særligt ved meget voldsom svimmelhed.
  • Nystagmus, dette er karakteristiske øjenbevægelser, hvor øjnene ufrivilligt bevæger sig sidelæns, for igen hurtigt at vende tilbage til udgangspoitionen.
  • Hørenedsættelse.

Forholdsregler og diagnose


Ved ovennævnte symptomer bør man søge læge. Lægen stiller diagnosen ud fra de karakteristiske symptomer. Endvidere kan lægen lave en såkaldt fistelprøve, hvor det afprøves, om der er en unaturlig kanal (en fistel) fra mellemøret til indre øre. Dette undersøges ved at ændre trykket i øregangen. Hvis der er en fistel, vil dette fremkalde svimmelhed og karakteristiske øjenbevægelser (nystagmus).

Behandling af betændelse i det indre øre


I lette tilfælde er det tilstrækkeligt at behandle med antibiotika. Hvis årsagen til betændelsen i det indre øre er et kolesteatom , må man desuden fjerne dette. I svære tilfælde kan man være nødt til at rense op i det indre øre ved en operation.

Forløb og komplikationer


I de fleste tilfælde forsvinder symptomerne helt efter behandling med antibiotika. Hvis betændelsen har været meget voldsom, kan noget af labyrinten være blevet ødelagt, hvilket medfører, at balance og hørelse vil være permanent påvirket. Ligeledes kan de karakteristiske øjenbevægelser fortsat være til stede.