Betændelse i tandkødet (Gingivitis) Artikel

Tandkødsbetændelse ( gingivitis) skyldes bakterier, der sætter sig ved tanden i tandkødskanten og mellem tænderne og danner bløde belægninger, plak. Bakterierne danner ved deres stofomsætning gifte, der påvirker tandkødet, som bliver betændt, rødligt og hæver, så der dannes en lomme mellem tanden og tandkødet.

Tandkødsbetændelse skyldes bakterier, der sætter sig ved tanden i tandkødskanten og mellem tænderne og danner bløde belægninger, plak. Bakterierne danner ved deres stofomsætning gifte, der påvirker tandkødet, som bliver betændt, rødligt og hæver, så der dannes en lomme mellem tanden og tandkødet.Lommen gør, at der samles yderligere bakteriebelægninger og betændelsen forværres. På den måde fortsætter sygdomsprocessen, hvis den ikke behandles.

Symptomer på tandkødsbetændelse

Frisk tandkød er stramt og blegt og har en nubret overflade. Frisk tandkød bløder heller aldrig, når man børster tænder. Ved betændelse i tandkødet bliver det rødt, hævet, blødt, blankt og bløder let ved tandbørstning. Hvis tandkødsbetændelser ikke behandles, bliver lommerne dybere omkring tænderne, og betændelsen når til sidst også kæbeknoglen, som derved angribes. Dette fører til parodontose . Har man symptomer på betændelse i tandkødet, bør man kontakte tandlægen.

Behandling af tandkødsbetændelse

Hjemme:

Ved dagligt at børste tænderne og ved hjælp af tandstikker eller tandtråd at gøre rent mellem tænderne, kan man holde dem fri for bakteriebelægninger og forebygge betændelse i tandkødet. Af og til kan man kontrollere sin tandbørstning med farvetabletter (se Mundhygiejne ).

Hos tandlægen:

Tandkødsbetændelse behandles kun ved, at man med daglig tandbørstning fjerner de bakteriebelægninger, der dannes på tænderne. Tandlægen kan skabe forudsætningerne for en god mundhygiejne ved at fjerne tandsten (se Hos tandlægen ) og gøre overgangen mellem fyldninger og tandoverflade så jævn som mulig. Desuden kan patienten få instruktioner om, hvordan han på bedste vis kan fjerne bakteriebelægningerne på tænderne.

Alle tilfælde af tandkødsbetændelse går væk, når man har skabt forudsætningerne for at fjerne bakteriebelægningerne og har forbedret mundhygiejnen.

Det er dog op til patienten derefter selv at fortsætte med den teknik, han har lært at benytte for at holde tandkødet i god stand. I modsat fald vender betændelsen tilbage og kan udvikle sig videre til parodontose.