Biopati kategori

Biopaten arbejder holistisk, det vil sige udfra en helhedsanalyse, hvor alle typer af belastninger både mentalt og fysisk vurderes.

Biopati er en biologisk analyse- og helhedsterapiform. Det er en kombination af amerikansk biologisk medicin, tysk immun- og symbioseterapi og skandinavisk naturmedicin.

I den biologiske helhedsterapi indgår flere terapiformer, hvor biopaten danner sig et helhedsbillede af hver enkelt klient. Helhedsterapien kan bl.a. omfatte kostvejledning, immun-og symbioseterapi, vitamin og mineral terapi, homøopati, øreakupunktur, zoneterapi, kinesiologi, blomstermedicin og psykoterapi.

Biopatents uddannelse

En biopat gennemgår en 3 årig uddannelse, som omfatter: anatomi, fysiologi, sygdomslære, ernæringslære, alternativ sygdomslære, meridianlære, zoneterapi, irisanalyse, mørkefeltmikroskopi, homøopati, regulationsterapi, symbioseterapi, kinesiologi eller bioelektronisk funktionsanalyse.

Læs mere på Biopatforeningens (BF) hjemmeside.

Hvad kan behandles med biopati?

Der er flere årsager til sygdom. Vi er i besiddelse af et stærkt immunforsvar og en række reguleringsmekanismer, der langt hen ad vejen beskytter os mod angreb og genopretter ubalancer.

Hvis den samlede sum af belastninger overskrider evnen til regulering, vil organismen lide varig overlast og sygdom kan opstå. De første signaler kan vise sig som træthed, hovedpine, hormonelle ubalancer, fordøjelsesproblemer, akutte infektioner eller betændelser.

Biopatien indeholder flere typer behandling som f.eks.:

  • Vitamin- og mineralterapi: ved sygdom og andre belastninger af organismen stiger kroppens behov for vitaminer og andre livsnødvendige næringsstoffer, herunder mineraler og sporstoffer. Kroppen har under en biologisk kur/afgiftning behov for mere energi til at regenerere og opnå sundhed på alle niveauer. Læs mere om vitamin- og mineralterapi her.
  • Symbioseterapi/immunterapi: ved forøgelse af immunkapaciteten, kan kroppen selv bekæmpe infektioner, betændelser og forgiftninger. Samlivet mellem mennesket og mikroflora er gensidigt afhængigt og er af største betydning for sundheden og velbefindende. Symbioseterapien genopbygger den naturlige mikroflora på slimhinder, hud, luftveje og i tarmsystemet. Læs mere om symbioseterapi her.
  • Regulationsterapi/drænering: øger kroppens evne til at udskille affaldsstoffer, regulerer meridian- og organfunktioner og regenererer organer. Virker styrkende og helende på organismen. Regulationsterapien bevirker, at vi langt bedre udnytter kosten og kosttilskuddene. Læs mere om regulationsterapi her.
  • Kostterapi: er vejledning i fornuftig kost uden at være fanatisk. Tilpasset individuelt, til aflastning af kroppens funktioner. Ernæringens sammensætning er vigtig for et godt helbred, da kroppen har brug for samtlige næringsstoffer i rette mængder og kostterapien bevirker, at organerne fungerer bedre.

Hvordan foregår en behandling med biopati?

Biopati omfatter både en undersøgelsesform og en behandlingsmetode. Undersøgelsen omfatter en inddeling af et sygdomsforløb i faser, test af organ-ubalancer, jordstrålebelastninger, test af vitaminer og mineraler og evt. andre kosttilskud.

Ved første test hos en biopat, bliver der lavet et helhedsskøn af kroppens tilstand, ophobningernes og forgiftningernes omfang, kroniske betændelsestilstande, vitamin- og mineralmangler og eventuelle allergier eller intolerancer. Udfra denne test som foretages kinesiologisk eller med bioelektronisk funktionsanalyse laves en individuel behandlingsplan, som kan omfatte de ovenstående terapier.

Ved f.eks. eksem vil biopaten fokusere på årsagerne til problemet, som både kan stamme fra en belastning af tarmsystem og lever, fra nyrerne eller fra luftvejene. Derfor vil en udrensning og en genopbygning af de omtalte organer, samt en styrkelse af immunforsvaret være nødvendig.

Der kan være specifikke belastninger med gamle kroniske betændelsestilstande som biopaterne må klarlægge, eller der kan være specielle påvirkninger fra det omgivende miljø, som må reduceres eller fjernes helt, før en egentlig helbredelse kan ske.

Behandling af kroniske sygdomme kan tage flere måneder, mens nogle vil opleve en forbedring allerede inden for fire til seks uger. Behandlingstiden kan dog varierer meget og er afhængig af sygdommens art, varighed, og hvor stor en indsats, klienten selv er indstillet på.