Biopati en vej til sundhed Artikel

Læs om biopati som en vej til sundhed. Få viden om biopati som behandlingsmetode. Læs om sundhed, sygdom, forebyggelse og biopati. Find information om alternativ behandling og biopati.

Biopati er en biologisk analyse- og helhedsterapiform. Det er en kombination af amerikansk biologisk medicin, tysk immun- og symbioseterapi og skandinavisk naturmedicin. Metoden er grundlagt i begyndelsen af 80'erne af den danske forfatter og behandler Kurt W. Nielsen.

Den første biopatskole blev etableret i København i 1981, samme år blev biopatien indregistreret og varemærkebeskyttet. En biopat gennemgår en 3 årig uddannelse, som omfatter: anatomi, fysiologi, sygdomslære, ernæringslære, alternativ sygdomslære, meridianlære, zoneterapi, irisanalyse, mørkefeltmikroskopi, homøopati, regulationsterapi, symbioseterapi, kinesiologi eller bioelektronisk funktionsanalyse. I den biologiske helhedsterapi indgår flere terapiformer, hvor biopaten danner sig et helhedsbillede af hver enkelt klient.

Vitamin- og mineralterapi


Kroppens vitamin- og mineralbalance testes. Ved sygdom og andre belastninger af organismen stiger kroppens behov for vitaminer og andre livsnødvendige næringsstoffer, herunder mineraler og sporstoffer. Under kyndig vejledning og i den rette sammensætning, har de en terapeutisk værdi. Kroppen har under en biologisk kur/afgiftning behov for mere energi til at regenere og opnå sundhed på alle niveauer.

Symbioseterapi/ immunterapi


Forøgelse af immunkapaciteten, så kroppen selv kan bekæmpe infektioner, betændelser og forgiftninger. Samlivet mellem mennesket og mikroflora er gensidigt afhængigt og er af største betydning for sundheden og velbefindende. Mennesket forsyner mikrofloraen med et rigt næringsmiljø og mikrofloraen tjener mennesket ved at fortrænge patogene mikroorganismer, rense organismen og producere forskellige substanser herunder visse vitaminer. Hvis denne ligevægt forstyrres, opstår der sygdom. Symbioseterapien genopbygger den naturlige mikroflora på slimhinder, hud, luftveje og i tarmsystemet.

Regulationsterapi/drænering


Øger kroppens evne til at udskille affaldsstoffer, regulerer meridian- og organfunktioner og regenererer organer. Virker styrkende og helende på organismen. Her bruges bla. Phytoterapi/urtemedicin. Regulationsterapien bevirker, at vi langt bedre udnytter kosten og kosttilskuddene.

Kostterapi


Vejledning i fornuftig kost, som ikke er fanatisk. Tilpasset individuelt, til aflastning af kroppens funktioner. Organismen har behov for proteiner, kulhydrater, fedtstoffer, vitaminer, mineraler, fedtsyrer og vand. Ernæringens sammensætning er vigtig for et godt helbred, da vi har brug for samtlige næringsstoffer i rette mængder og kostterapien bevirker, at organerne fungerer bedre.

Der er altid flere årsager til sygdom. Vi er i besiddelse af et stærkt immunforsvar og en række reguleringsmekanismer, der langt hen ad vejen beskytter os mod angreb og genopretter ubalancer. Men hvis den samlede sum af belastninger overskrider denne evne til regulering, vil organismen lide varig overlast og sygdom kan opstå. Faktorer som forstyrrer kroppen kan være lige fra ernæringsmæssige problemer til geopatisk belastning, mentale faktorer eller ugunstige påvirkninger fra miljøet foreksempel forurening eller et dårligt indeklima.

De første signaler kan vise sig som træthed, hovedpine, hormonelle ubalancer, fordøjelsesproblemer, akutte infektioner eller betændelser. Hvis disse signaler f.eks. bekæmpes med kemiske medikamenter, opnår man på kort sigt symptom frihed, men på længere sigt kan der opstå kroniske problemer. Kroppens indre kemiske balance forstyrres og der kan dannes giftige stofskifteprodukter. Denne optrapning af forgiftningerne overlever organismen ved at opsamle og deponere giftstofferne i bindevæv, blodkar, sener, muskler og led med heraf følgende kredsløbssygdomme, gigt, eksem, allergier mm.

Ved første test hos en biopat, bliver der lavet et helhedsskøn af kroppens tilstand, ophobningernes og forgiftningernes omfang, kroniske betændelsestilstande, vitamin- og mineralmangler og eventuelle allergier eller intolerancer. Udfra denne test som foretages kinesiologisk eller med bioelektronisk funktionsanalyse laves en individuel behandlingsplan, som vil omfatte de før omtalte terapier. Flere biopater anvender også en blodanalyse i et mørkefeltmikroskopi, hvor en forstørrelse på tusinde gange kan fortælle om immunforsvarets tilstand, om der ophobes affaldsstoffer og de røde blodlegemers evne til at transportere ilt.

Kroppen vil gennemgå en grundig hovedrengøring, samt en genopbygning af slimhinder, væv og mikroorganismer. Biopaterne arbejder holistisk, det vil sige en helhedsanalyse, hvor alle typer af belastninger både mentalt og fysisk vurderes. Er der foreksempel opstået eksem, vil biopaten fokusere på årsagerne til problemet, som både kan stamme fra en belastning af tarmsystem og lever, fra nyrerne eller fra luftvejene. Derfor vil en udrensning og en genopbygning af de omtalte organer samt en styrkelse af immunforsvaret være nødvendig. Der kan være specifikke belastninger med gamle kroniske betændelses-tilstande som biopaterne må klarlægge eller der kan være specielle påvirkninger fra det omgivende miljø, som må reduceres eller fjernes helt, før en egentlig helbredelse kan ske.

Behandlingen af kroniske sygdomme kan tage flere måneder, men generelt vil der ske en forbedring allerede inden for fire til seks uger. Det kan dog varierer meget og er afhængigt af sygdommens art, varighed og hvor stor en indsats, klienten selv er indstillet på.

For andre mere akutte problemer såsom forkølelse og influenza er virkningen af behandlingen særdeles hurtig. Allerede efter en dag eller to kan bedring spores.

Se foreningens hjemmeside

Bøger der kan anbefales:
Biopati Kurt W. Nielsen.
Biopati den anden vej til sundhed Kurt W. Nielsen.
Sunde børn blir stærke voksne Marianne Palm.
Immunforsvarets ABCD Pernille Lund.
Immunsystemet Pernille Lund og Kurt W. Nielsen.emmeside.