Blødninger, blå mærker og blodets størkning (hæmoragi og koagulation) Artikel

Find information om blødninger og blå mærker. Sådan foregår blodets størkning. Find information om hæmoragi og koagulation. Hvordan størkner blodet. Hvad er blå mærker.

Definition og årsager


Blodet transporteres rundt i kroppen inde i blodkar af forskellige størrelser. En blødning (hæmoragi) sker, når et blodkar bliver beskadiget, og blodet siver ud i det omkringliggende væv. Blodudsivning i eller lige under huden vil fremstå som et blåt mærke. Normalt vil blødningen standse i løbet af kort tid pga. blodets evne til at størkne (koagulere).

Koagulation (størkning): Størkningsprocessen er et samarbejde mellem koagulationsfaktorer (enzymer i blodet, der kontrollerer blodets størkning), selve blodkarvæggen og cirkulerende trombocytter (blodplader) i blodet. Ved en beskadigelse af karret sker der først en sammentrækning af karret, således at mængden af blod i det utætte område mindskes. Dernæst smelter trombocytterne fast til karvæggen over det utætte sted. Til sidst omsluttes blodpladerne af et stof, som hedder fibrin, som danner et trådagtigt materiale for at holde trombocytterne samlet. De røde blodlegemer fanges også i dette net, og hjælper til dannelse af proppen.

En blødning kan ske overalt i kroppen og kan have forskellige årsager, bl.a.:

  • Mekanisk beskadigelse af et blodkar: Hvis kroppen påføres et slag, stik eller snit kan det medfører en bristning af blodkar.

  • Medfødt blødersygdom: I tilfælde af mutationer (fejl) i koagulationsfaktorerne som det ses ved hæmofili stopper størkningen, da der mangler vigtige koagulationsfaktorer til processen. Dette betyder ligeledes at folk der lider af hæmofili har større tendens til blødning.

  • Ved en mangel på trombocytter ( trombocytopeni ) er der ikke tilstrækkeligt med blodplader i blodet til at standse en blødning. Folk, der lider af trombocytopeni, har derfor større blødningstendens.

  • En øget aktivitet af det system som nedbryder fibrin (trådagtige materiale over trombocytterne) giver større blødningstendens.

Nogle lægemidler kan give skrøbeligere blodkar, og derfor øget tendens til blødning. Det gælder især binyrebarkhormon (kortison, prednisolon).

Symptomer på blødning


Der kan ses små punktformede prikker og/eller større affladede områder. Når blodet ses gennem huden, viser det sig som et blåt mærke. Efterhånden som blodet bliver nedbrudt, ændrer det farve til en gul nuance. Et hæmatom er en velafgrænset frembulende blodansamling, som ofte er opstået pga. et slag. Ved blødersygdomme kan man have spontan blødning fra næse og tandkød.

Forholdsregler og diagnose


Alle får blå mærker efter stød og slag, men nogle har større tendens til at få det end andre.
Har man tendens til uprovokeret at få blå mærker eller bløde fra tandkød eller næse kan man mistænke en blødersygdom som hæmofili eller trombocytopeni . Mistænkes dette skal man søge læge.

Behandling af blødning


En blødning under huden, som er standset, forsvinder af sig selv i løbet af nogle dage. Blodet bliver nedbrudt af kroppens immunforsvar og transporteret væk fra området. Dannes der et åbent sår i huden, skal blødningen standses ved at trykke på såret f.eks. med gazebind, inden det vaskes grundigt med sæbevand og forbindes med bandage. Er det et stort eller gabende sår, skal det sys på skadestuen inden der er gået 6 timer. Behandling af blødersygdomme er en specialistopgave som foregår på sygehuset.