Blæresten Artikel

Definition og årsager


Blæresten er sjældent en lidelse, der giver problemer. Stenene kan være nyresten , der er passeret ned gennem urinlederen til blæren. Da urinlederen er snæver, er disse sten sjældent større end 5-6 mm, og tømmes som regel uden problemer ud gennem urinrøret med urinen (de giver i stedet symptomer inden de når blæren, se nyresten ).

Blæresten kan dog også dannes i blæren på samme måde som i nyren. Det vil sige, når kalk (calcium) og affaldsstoffer ikke kan holde sig opløste i urinen og i stedet udfælder som krystaller, der samler sig til sten. Årsagen til dette er i 8 ud af 10 tilfælde ukendt, men der kan være en arvelig komponent, og desuden giver forhøjede mængder kalk og visse affaldsstoffer i blodet en øget risiko for stendannelse. Også infektioner i urinvejene kan formentlig starte processen. I blæren er der mere plads end i nyrerne, og sten, som dannes her, kan derfor blive ganske store og lukke af for urinafløbet (urinrøret).

Symptomer på blæresten


Symptomerne er typisk små, hyppige vandladninger, der ofte er smertefulde. Disse symptomer minder om blærebetændelse , og en egentlig infektion kan også opstå som følge af sten i blæren. Der kan være små mængder blod i urinen, fordi stenene laver smårifter i slimhinden.

Komplikationer til blæresten

Hvis en blæresten blokerer for urinafløbet, kan stillestående urin i urinledere og nyrebækken blive grobund for bakterier, med akut nyrebækkenbetændelse til følge. Total blokering kan få nyrebækkenet til at svulme op med forøget tryk i nyrerne, som må behandles ved at genetablere urinafløbet for at forhindre nyresvigt.

Behandling af blæresten


Blæresten fjernes under fuld bedøvelse med et kikkertinstrument (cystoskop), som føres ind i blæren gennem urinrøret. Stenene kan knuses eller trækkes ud, og resultaterne er næsten altid gode. Har man én gang haft blære- og/eller nyresten, er der en større risiko end ellers for, at der danner sig sten et par år senere.