Børne- og ungdomspsykiatri tema

Børne- og ungdomspsykiatere undersøger og behandler børn og unge i aldersgruppen 0-17 år, der kan lide af alle former for psykiske sygdomme.

Ordet psykiatri stammer fra de græske ord "psyche," sind, og af -"iatri," medicinsk behandling og betyder sind, sjæl og helbredelse af psykiske sygdomme, der kan være ødelæggende for patientens helbredstilstand, livskvalitet og sociale funktionsevne.

I børne- og ungdomspsykiatrien beskæftiger man sig med børn og unges psykiske lidelser.

Børne- og ungdomspsykiaterens uddannelse

Efter grunduddannelsen har børne- og ungdomspsykiateren specialiseret sig på børneafdelinger og psykiatriske afdelinger, og har desuden fungeret som 1. reservelæge på et hospital i to år.

Ofte har personen udført en del forskning. Det tager 5 1/2 år at blive børne- og ungdomspsykiater, som bygges oven på grunduddannelsen, dermed tager det ca. 13 1/2 år.

Arbejdsområder

Børne- og ungdomspsykiaterens arbejdsopgaver omfatter følgende:

  • Individuelle samtaler/legeterapi
  • Familieterapi
  • Gruppeterapi
  • Miljøterapi
  • Medicinsk behandling

Hvad behandler en børne- og ungdomspsykiater?

En børne- og ungdomspsykiater beskæftiger sig f.eks. med undersøgelse og behandling af børn med ADHD, som indebærer hyperaktivitet og koncentrationsproblemer, der ofte kan føre til problemer i skolen.

Andre relativt hyppige psykiske lidelser, der sætter ind i de tidligere barneår, kan være infantil autisme og Asbergers syndrom, hvor af sidstnævnte er en tilstand, der minder om autisme med dårlig social forståelse. Lidelsen betyder ofte at patienten har stort fokus på ting, som for andre mennesker er mindre interessante, f.eks. bustiderne fra alle landets rutebilstationer.

Blandt de større børn kan man nævne spiseforstyrrelser som f.eks. anoreksi eller bulimi. Skizofreni kan vise sig i den aldersgruppe, denne blev tildligere også kaldt for "ungdomssløvsind."

Hvordan foregår en behandling hos en børne- og ungdomspsykiater?

Noget ganske særligt for børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger er, at man arbejder meget tværfagligt. Der er både pædagoger, sygeplejersker, sygehjælpere, lærere, socialrådgivere, psykologer og læger tilknyttet afdelingerne.

De to vigtigste ingredienser i behandlingen er terapi og medicin. Hvilken type terapi og medicin der anvendes, afhænger af hvilken sygdom det drejer sig om. Behandlingen er typisk en kombination af terapi og medicin, hvor terapien kan være samtaleterapi eller beskæftigelsesterapi.

Medicinen kan sjældent helbrede, men kan til gengæld nedtone eller fjerne symptomerne, f.eks. midler der stabiliserer humøret eller dæmper angst. Medicinen kan også bruges som et redskab, der gør terapi mulig.

Artikler

kategori

Lunger og lungesygdom

De 2 mest almindelige og meget alvorlige lungesygdomme i Danmark er lungekr...

Redaktionen 16/12/2005
artikel

Kroppens stofskifte

Mange mennesker lider af for høje kolesterol- og fedtværdier. Da fedt og ko...

Redaktionen 20/01/2009
artikel

Almene tarmsygdomme

Læs om almene tarmsygdomme. Bughindebetændelse der er en betændelsestilstan...

Redaktionen 20/01/2009
artikel

Polycystisk Ovariesyndrom - PCO

Polycystisk Ovariesyndrom er den mest udbredte hormonelle forstyrrelse hos ...

Redaktionen 26/09/2006
artikel

Sklerodermi

Sklerodermi er en autoimmun sygdom, som findes i forskellige former, hvor d...

Redaktionen 19/10/2006
artikel

Skulderøvelser

Øvelserne er for dig, der er stiv, øm og svag i skuldre og overarme. Hvis d...

Redaktionen 11/04/2008
artikel

Støvlunger (Pneumokoniose, Asbestose)

Definition og årsagerStøvlunger er en fællesbetegnelse for forskellige tils...

Redaktionen 28/08/2007
artikel

Førstehjælp Livreddende førstehjælp

Livreddende førstehjælp er sikring af vejrtrækning og blodkredsløb. Hjernen...

Redaktionen 25/05/2007
artikel

Reagensglasbehandling (IVF)

Reagensglasbehandling mod barnløshed. Få viden om infertilitet og reagensgl...

Redaktionen 30/03/2006