Børnemishandling Artikel

Børnemishandling vil sige, at et barn overlagt skades enten fysisk eller psykisk eller krænkes seksuelt. Børnemishandling findes i flere forskellige former, Børnemishandling kan forekomme i alle sociale lag og i alle kulturer, det indgår i lovgivningen, at alle der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vold, vanrøgt eller seksuelle overgreb, har pligt til at underrette kommunen,

Børnemishandling vil sige, at et barn overlagt skades enten fysisk eller psykisk eller krænkes seksuelt. Børnemishandling findes i flere forskellige former, Børnemishandling kan forekomme i alle sociale lag og i alle kulturer, det indgår i lovgivningen, at alle der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vold, vanrøgt eller seksuelle overgreb, har pligt til at underrette kommunen,

Definition af børnemishandling

Børnemishandling vil sige, at et barn overlagt skades enten fysisk eller psykisk eller krænkes seksuelt. Omfanget af børnemishandling i Danmark skønnes at være noget større end det, der registreres, da der desværre er mange uopdagede tilfælde. Hvert år er der børn, der dør af mishandling i Danmark, og på verdensplan er børnemishandling et stort problem.

Børnemishandling vil sige, at et barn overlagt skades enten fysisk eller psykisk eller krænkes seksuelt. Omfanget af børnemishandling i Danmark skønnes at være noget større end det, der registreres, da der desværre er mange uopdagede tilfælde. Hvert år er der børn, der dør af mishandling i Danmark, og på verdensplan er børnemishandling et stort problem.

Børnemishandling findes i flere forskellige former. Man taler om aktiv og passiv børnemishandling, og man kan desuden inddele i fysisk, psykisk eller seksuel mishandling.
 • Aktiv fysisk børnemishandling drejer sig om, at barnet skades fysisk med vold. Der findes et særligt syndrom, der kaldes shaken baby syndrome, som opstår, når spædbørn ruskes voldsomt. Der kan herved opstå blødninger i hjernen og i øjnenes nethinder. Blødningerne i hjernen kan i værste fald medføre, at barnet dør eller bliver retarderet. Desuden kan der opstå ribbensbrud fordi den, der har rusket barnet, har holdt hårdt fast om barnets brystkasse. Et andet syndrom, der ses hos lidt ældre børn kaldes battered child syndrome, hvor der vil være forskellige tegn på, at barnet er blevet slået. Der vil være blå mærker, knoglebrud eller sår forskellige steder på barnets krop. Desuden bliver nogle børn udsat for at blive brændt med cigaretter, skoldet eller forsøgt kvalt.
 • Passiv fysisk børnemishandling er en form for omsorgssvigt, hvor barnets behov ikke dækkes. Det kan f.eks. være, hvis det ikke får tilstrækkelig mad eller ikke bringes til behandling, når det er sygt.
 • Psykisk børnemishandling omfatter trusler om vold mod barnet, unødvendig meget skældud eller nedværdigelse og latterliggørelse af barnet.
 • Seksuel børnemishandling findes i mange former. Der kan være tale om blotteri, kys eller kælen, der opfattes seksualiserende. Det kan også være berøring af barnets eller krænkerens kønsdele eller fuldbyrdet samleje. Desuden indgår børnepornografi og prostitution af børn under seksuel børnemishandling.
<

Hvem udsættes for børnemishandling?

Børnemishandling kan forekomme i alle sociale lag og i alle kulturer. Oftest ses børnemishandling dog i familier, der ikke har så mange ressourcer. Det drejer sig særligt om unge forældre med lav uddannelse og indtægt. Desuden er det hyppigere, hvis forældrene er misbrugere af alkohol eller narkotika. Der opstår i en del tilfælde en ond cirkel, da en del af de mishandlede børn, ender med også at mishandle deres egne børn. Gerningsmændene er oftest faderen, stedfaderen eller moderens kæreste eller moderen selv

Tegn på børnemishandling

 • Barnet har ofte tegn på at være kommet til skade. F.eks. blå mærker, sår eller knoglebrud.
 • Mange besøg på skadestue eller hos praktiserende læge.
 • Historien, om hvordan barnet kom til skade, er ofte usandsynlig.
 • Barnet bliver mere indesluttet og angst, har dårlig selvtillid og kan evt. blive aggressiv. Ældre børn reagerer ofte med selvskadende adfærd (f.eks. selvmordsforsøg, skærer sig på armene, voldsomt alkoholindtag)
 • Pludselig ændring i barnets adfærd eller familiesamspillet.
 • Overdreven unaturlig interesse for sex hos et mindre barn. F.eks. seksualiserende leg.
 • Adfærd, der ikke passer til alderstrinet. F.eks. barnlig tale eller ufrivillig natlig vandladning

Hvad gør man, hvis man har mistanke om børnemishandling?

Det indgår i lovgivningen, at alle der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vold, vanrøgt eller seksuelle overgreb, har pligt til at underrette kommunen. Personer, der arbejder med børn og unge, har en skærpet indberetningspligt, hvilket vil sige, at de på deres arbejde skal være opmærksomme på tegn på børnemishandling og skal indberette det, hvis de finder, at barnet afviger fra det normale. Disse personer har således pligt til at indberette alene på mistanke om, at der er noget galt.